春夜洛城聞笛

誰家玉笛暗飛聲,
散入春風滿洛城。
此夜曲中聞折柳,
何人不起故園情。

 

Xuân dạ Lạc thành văn địch

Thuỳ gia ngọc địch ám phi thanh,
Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành.
Thử dạ khúc trung văn “Chiết liễu”,
Hà nhân bất khởi cố viên tình?

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo ngọc nhà ai bay trong đêm tối
Tan vào gió xuân, đầy cả thành Lạc Dương
Đêm nay nghe trong khúc nhạc có lời “Bẻ liễu”
Có ai mà không dấy lên nỗi nhớ nhà?


(Năm 735)

Lạc Thành tức thành Lạc Dương, đời Đường còn gọi là đông đô, nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Từ đâu tiếng sáo rỉ rê buồn,
Gió thoảng đêm xuân khắp Lạc Dương.
“Chiết liễu” điệu sầu như cắt ruột,
Ai không chạnh nỗi nhớ quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nhà ai tiếng sáo chơi vơi
Bổng trầm theo gió xuân đầy Lạc Dương
Đêm nghe "Chiết liễu" đoạn trường
Hỏi ai không khỏi chạnh lòng cố hương?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Nhà ai sáo ngọc vẳng xa xa,
Khắp Lạc Thành xuân, gió thoảng qua.
Réo rắt đêm nay bài “Chiết liễu”,
Người nào không chạnh nhớ quê nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Nhà ai tiếng địch trong đêm tối,
Theo gió bay quanh khắp Lạc Thành.
"Bẻ liễu", lời buồn trong tiếng nhạc,
Ai người không chạnh cố viên tình?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhà đâu tiếng sáo ngọc trầm ngân,
Khắp chốn Lạc Thành tản gió xuân.
Đêm ấy những nghe bài "Bẻ liễu",
Tình nhà ai chẳng thấy phân vân.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà ai sáo ngọc thổi trong đêm
Theo với gió xuân khắp Lạc Thành
Trong khúc đêm nay lời “Bẻ liễu”
Còn ai không nổi nỗi quê mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ai thoảng tiếng sáo buồn tênh
Theo gió xuân lan khắp Lạc thành
Cung bậc rõ là bài “Chiết liễu”
Quê xưa ai chẳng nhớ cho đành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ai tiếng sáo chơi vơi
Gió xuân đưa thoảng khắp nơi Lạc Thành
Đêm nghe '' chiết liễu" não nùng
Làm sao mà chẳng chạnh tình cố viên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Nhà ai tiếng địch bay quanh
Gió xuân đưa đến đầy thành Lạc Dương
Đêm nay nghe khúc liễu dương
Người nào, tình chẳng bàng hoàng vườn xưa


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ấy ai sẽ lựa tiếng sênh
Đêm xuân cho khách Lạc thành lắng tai
Não nùng nghe lọt canh dài
Mấy chồi tang tử ai ai cũng tình


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối