越中覽古

越王勾踐破吳歸。
義士還鄉盡錦衣。
宮女如花滿春殿。
只今惟有鷓鴣飛。

 

Việt trung lãm cổ

Việt vương Câu Tiễn phá Ngô quy,
Chiến sĩ hoàn gia tận cẩm y.
Cung nữ như hoa mãn xuân điện,
Chỉ kim duy hữu giá cô phi.

 

Dịch nghĩa

Khi Việt Vương Câu Tiễn đánh tan quân nước Ngô trở về
Các nghĩa sĩ đều được về nhà vinh hiển mặc áo gấm
Cung nữ đẹp như hoa đầy trong điện xuân
Giờ đây chỉ có chim cút bay


(Năm 726)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Việt vương Câu Tiễn dẹp Ngô về,
Áo gấm ba quân trở lại quê.
Cung nữ như hoa đầy điện ngọc,
Mà nay chỉ có cuốc bay kề.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Diệt Ngô, vua Việt trở về,
Chiến binh, tặng gấm về quê cấy cầy.
Điện xuân, cung nữ xưa đầy,
Chỉ còn chim chả ngày nay liệng hoài!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Việt Vương Câu Tiễn phá Ngô về
Chiến sỹ lại quê đều áo gấm
Cung nữ như hoa xuân khắp điện
Mà nay chỉ thấy giá cô bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Việt diệt Ngô chiến thắng về
Thưởng quân áo gấm trở về quê
Điện xuân nô nức cung nhân đẹp
Nay chỉ chim bay, cảnh não nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phá Ngô Câu Tiễn kéo quân về
Áo gấm tưng bừng trở lại quê
Cung nữ như hoa giờ chẳng thấy
Điện xuân chim chóc lượn lờ qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắng Ngô vua Việt về trào,
Hiển vinh chiến sĩ cẩm bào hồi gia.
Đầy cung gái đẹp như hoa,
Mà nay chỉ thấy đa đa bay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Câu Tiễn đánh Ngô thắng trở về,
Ba quân vinh hiển cẩm bào huê.
Điện xuân cung nữ đầy người đẹp
Bìm bịp nay về làm tổ quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Việt vương thuở nọ đánh tan Ngô,
Chiến sĩ về ban áo gấm cho.
Cung nữ mặt hoa điện xuân chật,
Nay đà phất phới bóng gà gô.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Diệt Ngô về, Việt vương Câu Tiễn
Ban cho quân trước điện cẩm bào
Kinh đô cung nữ đón chào
Nhưng nay chỉ thấy ra vào giá cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]