Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi ltvannhi vào 20/06/2012 08:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/06/2012 16:57

越女詞其一

長干吳兒女,
眉目艷星月。
屐上足如霜,
不著鴉頭襪。

 

Việt nữ từ kỳ 1

Trường Can Ngô nhân nữ,
Mi mục diễm tinh nguyệt.
Kịch thượng túc như sương,
Bất trước nha đầu miệt.

 

Dịch nghĩa

Cô gái Ngô ở Trường Can,
Chân mày, khoé mắt sáng đẹp tựa trăng, sao.
Chân trắng như sương đi trên đôi guốc,
Không đi đôi tất xẻ ngón.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

góp ý hai câu sau

鴉頭襪: 指拇趾與其他四趾分開的襪子。 nha đầu miệt: chỉ chiếc vớ có phân ra ngón cái và bốn ngón khác. gọi là vớ xỏ ngón. Hai câu sau có nghĩa: trên chiếc guốc chân như sương (trắng), chẳng (cần) mang chiếc vớ xỏ ngón.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Đất Ngô cô gái Trường Can,
Mày như trăng đẹp, mắt dường ánh sao.
Chân trần tất xẻ không đeo,
Kìa trông trên guốc khác nào tuyết sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường Can con gái Ngô
Trăng sao lồng ánh mắt
Trên guốc trăng như sương
Chân trần không mang tất

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm Trường Can có cô gái Việt
Khoé mắt như nét đẹp trăng sao
Chân mang đôi guốc cao cao
Da như sương khói tất nào có đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gái Ngô ở xóm Trường Can,
Chân mày khoé mắt sáng ngàn trăng sao.
Chân trên đôi guốc trắng cao,
Lộ da không tất khác nào tuyết sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Can nơi ở gái nàng Ngô,
Khoé mắt làn mi, sáng đẹp sao.
Chân trắng như sương trên guốc nhỏ,
Không đi đôi tất ngón cài vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời