Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:19, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2011 19:00

望廬山瀑布

日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。

 

Vọng Lư sơn bộc bố

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống đỉnh Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.


(Năm 725)

Lư sơn còn gọi là Khuông sơn 匡山 hay Khuông Lư 匡廬, nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
654.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hương Lô nắng dọi khói hồng xây
Xa trước dòng sông thác Bộc đầy
Bay thẳng xuống ba nghìn thước thẳm
Ngỡ sông Ngân tuột chín tầng mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
214.24
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khói tía Hương Lô, nắng hồng pha,
Thác lững lờ treo phía sông xa.
Ba nghìn thước cao nước tuôn xuống,
Ngỡ chín cung làm rớt Ngân Hà.

343.74
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nắng Hương Lô, khói vẽ vòng
Xa nhìn dòng thác trước sông phơi bày
Thác ba nghìn thước khói bay
Ngỡ sông Ngân tuột khỏi mây chín tầng.

273.37
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nắng chiếu Hương Lô khói tía xông,
Xa trông Bộc Bố mắc đầu sông.
Chảy bay thẳng xuống ba nghìn trượng,
Ngỡ đó Ngân Hà tuột đỉnh không.

213.95
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nắng chiếu Lò Hương khói tía bay,
Thác treo xa ngắm tưởng sông bày.
Từ ba ngàn thước dòng lao xuống,
Ngỡ Ngân Hà rớt chín tầng mây!

224.27
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Ngọc

Nắng chiếu Hương Lô sinh khói tía
Xa trông thác bạc trước miền sông
Thẳng xuống dường kia ba nghìn thước
Tưởng chín tầng trời lạc sông Ngân

154.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khói núi Hương Lô tím nắng mai,
Xa nhìn thác cuộn trước sông dài.
Cao ba nghìn thước tuôn bay xuống,
Ngỡ dải Ngân Hà rớt khỏi mây!!

163.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Xuân Lâm

Nắng hắt Hương Lô bừng khói tím,
Xa nhìn thác nước tựa sông treo,
Từ ba ngàn thước cao lao xuống,
Cứ tưởng Sông Ngân rớt cái vèo!

LNg.BXL.
42.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của xa xa trông hương sơn

hương lô năng rọi sinh làn khói
thác trong tầm mắt trước xa xa
cuòn cuộn nươc rơi ba nghìn thước
tưởng tròi tuôn xuống dãy ngân hà!!

42.75
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối