聞王昌齡左遷龍標遙有此寄

楊花落盡子規啼,
聞道龍標過五溪。
我寄愁心與明月,
隨君直到夜郎西。

 

Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký

Dương hoa lạc tận tử quy đề,
Văn đạo Long Tiêu quá Ngũ Khê.
Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt,
Tuỳ quân trực đáo Dạ Lang tê (tây).


(Năm 749)

Long Tiêu thuộc huyện Kiểm Dương, tỉnh Hồ Nam ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liễu tàn hoa rụng quyên kêu
Ngũ Khê cách trở Long Tiêu xa vời
Tâm sầu tôi gửi trăng soi
Theo chân bác tới chân trời Dạ Lang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoa dương rơi rụng, cuốc thở than,
Long Tiêu, nghe năm suối phải sang.
Mối sầu ta gửi vầng trăng tỏ,
Theo bước chân anh đến Dạ Lang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chim tử kêu sầu, dương rụng hoa,
Long Tiêu, khe Ngũ đến nghe qua.
Ta buồn lòng gửi cùng trăng sáng,
Đến thẳng Dạ Lang dõi bạn ta.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoa rụng Dương Châu, cuốc dậy vang,
Long Tiêu, khe Ngũ có nghe sang.
Lòng sầu ta gởi cùng trăng sáng,
Tây thẳng theo người đến Dạ Lang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hoa dương rụng, cuốc buồn ghê,
Long Tiêu nghe nói vượt khe năm dòng.
Tấm sầu với mảnh trăng trong,
Gửi theo tiễn bác tới vùng Dạ Lang.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa dương rụng hết, cuốc kêu vang,
Năm suối nghe ông bị biếm sang.
Lòng sầu tôi gửi cùng trăng sáng,
Theo gót người đi đến Dạ Lang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoa rụng Dương Châu tiếng cuốc nhiều,
Ngũ Khê qua đó tới Long Tiêu.
Sầu này xin gửi vầng trăng tỏ,
Tây Dạ Lang xin dõi bạn yêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dương Châu hoa rụng, cuốc kêu,
Long Tiêu, năm suối phải đều đi qua.
Lòng buồn, ta gửi trăng ngà,
Theo ông đến nước tên là Dạ Lang...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương Châu hoa rụng cuốc kêu
Qua Ngũ Khê tới Long Tiêu dặm dài
Lòng buồn gởi bóng trăng soi
Cùng anh theo đến cõi ngoài Dạ Lang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa dương rụng hết, cuốc kêu ca
Đường tới Long Tiêu năm suối qua
Tôi gửi trăng ngà lòng trắc ẩn
Theo ông đến tận Dạ Lang xa.

13.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối