宣州謝眺樓餞別校書叔雲

棄我去者,
昨日之日不可留;
亂我心者,
今日之日多煩憂。
長風萬里送秋雁,
對此可以酣高樓。
蓬萊文章建安骨,
中間小謝又清發。
俱懷逸興壯思飛,
欲上青天攬明月。
抽刀斷水水更流,
舉杯銷愁愁更愁。
人生在世不稱意,
明朝散髮弄扁舟。

 

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
Trường phong vạn lý tống thu nhạn,
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.
Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.
Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu.

 

Dịch nghĩa

Người bỏ ta đi mất,
Ngày hôm qua không thể giữ lại.
Người làm loạn tâm ta,
Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.
Gió thổi dài muôn dặm tiễn nhạn thu,
Trước cảnh có thể chuốc rượu say trên lầu cao.
Văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An,
Trong đó có Tiểu Tạ là người cao nhã.
Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên,
Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.
Rút dao chém nước, nước càng chảy,
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.
Người sống ở đời không được như ý,
Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông.


(Năm 753)

Tuyên Châu nay là huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Tạ Diễu người Dương Hạ thuộc Nam Tề thời Nam Bắc triều, tự Pháp Huy, văn chương thanh tú, hoa lệ, giỏi làm thơ ngũ ngôn, từng làm thái thú Tuyên Thành. Lầu Tạ Diễu mang tên ông. Hiệu thư thúc Vân tức quan hiệu thư lang là chú của tác giả, tên Lý Vân 李雲.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Rút dao chém nước

Trong phim Bao Thanh Thiên, đoạn đầu phim, có thơ:

Rút dao chém nước, nước càng chảy xiết,
Nâng chén tiêu sầu, sầu lại sầu thêm.

Mạo muội cho rằng từ 2 câu trong bài này, đã được ghép với các câu khác.

Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.

Các bạn có thấy đúng như vậy chứ nhỉ. Hay là từ câu nào.
HN

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hôm qua khôn giữ ngày đi
Hôm nay nghĩ nỗi chia ly mà sầu
Gió dài đưa cánh nhạn thâu
Cảnh này dục khách lên lầu mà say
Cốt Kiến An văn Bồng Lai
Lại thêm Tiểu Tạ thi tài lừng danh
Tứ hùng hứng nhẹ bay nhanh
Muốn lên cao nắm trăng thanh trên trời
Cầm dao chém nước nước trôi
Tình buồn dẫu rượu say người khôn quên
Ở đời gặp chuyện lo phiền
Sớm mai xoã tóc bơi thuyền mà chơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bỏ ta đi đó đã rồi
Là ngày bữa trước vãn hồi được sao
Lòng ta rối loạn vì đâu
Vì ngày hiện tại dồi dào nỗi lo
Ngoài muôn dặm gió thu đưa nhạn
Trên lầu cao hãy cạn chén mời
Kiến An văn vật Bồng Lai
Trung gian Tiểu Tạ trổ tài thanh cao
Đem dật hứng tứ cao bay tít
Lên trời xanh nhật nguyệt xem chơi
Rút dao chém nước nước trôi
Tiêu sầu nhấc chén lại đôi nỗi sầu
Ở đời vừa ý được đâu
Sáng ngày xoã tóc tiêu dao trên thuyền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bỏ ta mà đi
Ngày hôm qua giữ lại làm sao!
Làm rối lòng ta
Ngày hôm nay lắm nỗi phiền ưu
Gió rong muôn dặm đưa thu nhạn,
Cảnh ấy nên say ngất trước lầu.
Văn chương Bồng Lai, Kiến An cốt cách,
Ông Tạ tứ lạ, ý thanh tao,
Muốn lên trời xanh ngắm trăng sáng
Vung dao chém nước, nước chảy ào.
Ở đời, người đâu được xứng ý,
Thuyền con, xoã tóc, sớm khua chèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày hôm qua biết ông sẽ biệt
Muốn giữ ông, ông nhất quyết đi
Hôm nay lòng nặng sầu bi
Bởi bao nhiêu nỗi biệt ly ưu phiền
Gió thu đưa nhạn liền vạn dặm
Trước cảnh này hãy cạn chén say
Cốt Kiến An, cách Bồng Lai
Trung gian Tiểu Tạ tuyệt vời thanh cao
Đầy hứng thú, ý hào hào sảng
Muốn bay lên bắt nắm vầng trăng
Rút dao chém, nước chảy phăng
Chén nâng giải muộn, muộn càng đầy hơn
Đời ai mộng ước chưa tròn
Sáng mai lên chiếc thuyền con du nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỏ ta; ngày của hôm qua
Rối lòng ta; lại cũng là ngày nay
Dặm ngàn tiễn nhạn thu bay
Lầu cao cảnh ấy dốc say chén tàn
Văn Bồng Lai, chất Kiến An
Sánh ngang Tiểu Tạ tuyệt hàng thanh tao
Tứ hùng phóng dật bay cao
Vút lên trời biếc vẫy chào vầng trăng
Dao chặt nước, nước trôi phăng
Chén sầu uống cạn sầu tăng thêm sầu
Đời người chẳng thoả ý đâu
Mai đây xoả tóc thuyền câu dong buồm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hôm qua người bỏ ta đi
Chuyện ngày trước giữ làm chi hỡi người
Lòng ta lắm nỗi đầy vơi
Biết bao phiền muộn rối bời hôm nay
Gió thu tiễn nhạn xa bay
Lầu cao đối cảnh chuốc say một mình
Văn chương tiểu Tạ danh thành
Kiến An cốt cách, tinh anh non Bồng
Hứng dâng thi tứ lẩy lừng
Muốn lên trời biếc hái vầng trăng chơi
Rút dao chém nước, nước trôi
Giải buồn nâng chén buồn ơi vẫn buồn
Chuyện đời được mấy lúc suông
Sáng mai xoã tóc dong buồm ra khơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua giữ được đâu
Làm rối lòng ta
Ngày của ngày nay bao ưu sầu
Gió dài vạn dặm đưa nhạn đi
Trước cảnh ấy chỉ say trên lầu
Văn chương Bồng Lai cốt Kiến An
Lại có Tiểu Tạ phong cách tuyệt
Mang đầy hứng khởi ý bay lên
Muốn đến trời xanh nắm vầng nguyệt
Rút đao chém nước nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu
Con người ta nếu chưa thoả ý
Sớm mai xoã tóc lướt thuyền câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Dũng

Bạn giờ cũng bỏ ta đi mãi,
Ngày qua rồi níu lại được sao?
Tâm ta rối loạn nôn nao,
Hôm nay phiền muộn dâng trào lòng ta.

Gió ngàn dặm tiễn đưa thu nhạn,
Trước cảnh này, ta, bạn cùng say.
Tài văn bạn tựa Bồng Lai,
Nhân gian phẩm cách không ai theo bằng.

Lòng bỗng nổi muôn cơn dật hứng,
Tứ thơ hùng tráng bỗng dâng cao.
Ta mong bay tận trời cao,
Để ta được hái trăng sao trên trời!

Đao chém nước, nước tuôn chảy mãi,
Rượu tiêu sầu, sầu lại sầu thêm.
Nhân sinh nếu chẳng như nguyền,
Sớm mai xoã tóc giong thuyền bên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]