少年行其二

五陵年少金市東。
銀鞍白馬度春風。
落花踏盡遊何處。
笑入胡姬酒肆中。

 

Thiếu niên hành kỳ 2

Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.
Ngân yên bạch mã độ xuân phong.
Lạc hoa đạp tận du hà xứ ?
Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung.

 

Dịch nghĩa

Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim
Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân
Giẫm nát hết hoa, đi đâu chơi đây ?
Vừa cười vừa bước vào quán rượu


(Năm 744)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chợ Kim, chàng trẻ Ngũ Lăng,
Đạp hoa, ngựa trắng chẳng màng gió xuân.
Nơi nào chàng sẽ dừng chân?
Cười, vào quán rượu chủ nhân nàng Hồ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới chợ Kim chàng trẻ đất Ngũ Lăng
Cưỡi ngựa trắng trong gió xuân thẳng tiến
Đạp bừa bải trên hoa rơi nhìn kiếm
Cười, vào ngay quán rượu của cô Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chợ Kim bọn trẻ Ngũ Lăng
Ngựa non yên bạc ngang tàng đuổi nhau
Đạp hoa rơi tận phương nào
Lầu xanh, quán rượu bước vào cười vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Lăng đông hướng chợ vùng Kim,
Lướt gió xuân trên ngựa trắng tìm,
Giẫm nát hoa đi đâu định thế?
Vừa cười quán rượu bước lên thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng trẻ Ngũ Lăng tới chợ Kim
Bạc yên ngựa trắng chạy trong xuân
Đạp bừa hoa rụng đi đâu vậy?
Quán rượu cô Hồ cười tới gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trẻ măng chàng cận chợ Kim
Gió xuân, ngựa trắng lướt trên yên vàng
Hoa rơi giẫm nát trên đàng
Vui vào quán rượu có nàng xinh xinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]