少年行其二

五陵年少金市東。
銀鞍白馬度春風。
落花踏盡遊何處。
笑入胡姬酒肆中。

 

Thiếu niên hành kỳ 2

Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.
Ngân yên bạch mã độ xuân phong.
Lạc hoa đạp tận du hà xứ ?
Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung.

 

Dịch nghĩa

Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim
Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân
Giẫm nát hết hoa, đi đâu chơi đây ?
Vừa cười vừa bước vào quán rượu


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngũ Lăng bạn trẻ chợ Kim gần
Ngựa trắng yên vàng lướt gió xuân
Giẫm nát hoa rơi đâu chỗ tới ?
Cười đùa vào quán rượu giai nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đông chợ Kim chàng trẻ Ngũ Lăng,
Lướt gió xuân yên bạc ngựa trắng.
Giẫm nát hoa, định đi đâu đặng?
Cười bước vào quán rượu cô nàng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngũ Lăng, Chợ Kim phía đông,
Chàng trai yên, ngựa trắng lồng gió xuân.
Đi đâu, hoa nát dưới chân?
Quán cô bán rượu, cười lần bước vô!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Ngũ, Kim đông trẻ tấp qua,
Kim yên, bạch mã gió xuân nhoà.
Hoa rơi dẫm nát, nơi nào thú,
Đến quán cười vào, uống rượu hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trai Ngũ Lăng, đông chợ Kim,
Yên bạc ngựa trắng lướt tìm gió xuân.
Đạp hoa dạo xứ xa gần?
Nàng Hồ, quán rượu bước chân vô cười!


胡姬: Hồ Cơ có chỗ chú thích là người đẹp họ Hồ.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đông chợ Kim, lướt gió xuân,
Yên vàng ngựa bạch, trai vùng Ngũ Lăng.
Đạp hoa đâu chốn dạo chân?
Cả cười, quán rượu giai nhân bước vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Một bọn trẻ yên vàng ngựa trắng,
Tự Kim lăng lao thẳng chợ Kim
Giẫm hoa xuân nát bên thềm
Nô đùa quán rượu mong tìm giai nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ngũ Lăng những gã thiếu niên,
Phía đông Kim thị bước liền vó câu.
Đạp hoa vội vã chơi đâu,
Cười mừng vào xóm ả đào, tiệm chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Chàng trẻ Kinh Đô tới chợ Kim,
Gió xuân người ngựa rảo bên thềm.
Hoa rơi dẫm nát về đâu nhỉ?
Vào quán cười say với mỹ nhân?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chợ Kim chàng trẻ đất Tràng An,
Ngựa trắng đi về trong gió xuân.
Giẫm hết hoa rơi, tìm chốn khác,
Tươi cười vào quán rượu cô nàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối