Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2005 17:49, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2021 04:02

將進酒

君不見:
黃河之水天上來,
奔流到海不復回?
又不見:
高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪?
人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。
天生我才必有用,
千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,
會須一飲三百杯。
岑夫子,
丹丘生,
將進酒,
杯莫停。
與君歌一曲,
請君為我傾耳聽。
鐘鼓饌玉何足貴,
但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞,
唯有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,
斗酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢,
逕須沽取對君酌。
五花馬,
千金裘,
呼兒將出換美酒,
與爾同消萬古愁。

 

Thương tiến tửu

Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Thương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
“Chung cổ soạn ngọc hà túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.”
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

 

Dịch nghĩa

Anh không thấy:
Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống,
Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa.
Anh lại không thấy:
Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc,
Sáng còn như tơ đen mượt, chiều tối đã trắng như tuyết.
Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng,
Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng.
Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng,
Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại.
Mổ dê giết trâu cứ vui cái đã,
Uống một lần ba trăm ly rồi hãy tính.
Này ông bạn họ Sầm,
Này ông bạn Đan Khâu.
Xin mời uống rượu,
Chớ có ngừng chén.
Tôi xin ca một khúc cho các anh,
Xin các anh vì tôi lắng tai nghe:
“Chuông trống cỗ bàn nào có đáng quý,
Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh.
Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm,
Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi.
Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc,
Mười ngàn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười.”
Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền,
Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống.
Này ngựa hoa năm sắc,
Này áo cừu giá ngàn vàng.
Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu,
Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ.


Bài này được sáng tác khoảng năm Thiên Bảo thứ 11 (752). Đề mục Thương tiến tửu vốn là tên một điệu Nhạc phủ đời Hán, thuộc Đoản tiêu nao ca có nội dung là lời phóng ngôn khi uống rượu, có sách chép là Tích tôn không 惜罇空.

Chữ 將 trong tên bài ở đây đọc âm “thương” (tương ứng âm “qiāng” trong tiếng Trung hiện đại) với nghĩa xin mời, hãy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Chàng chẳng thấy Hoàng Hà nước đổ
Từ trời cao biển cả không về
Lầu cao gương tóc bạc phơ
Sáng xanh tơ biếc chiều mơ tuyết trời
Hãy vui sống trong cơn đắc ý
Chén hoàng kim múc lấy trăng vàng
Trời cho tài giỏi ngang tàng
Ngàn vàng tiêu hết ngàn vàng lại sinh
Giết trâu ngựa cùng vui hãy tính
Uống ba trăm chén tỉnh say nầy
Kính Sầm Phu Tử, Đan Khâu
Tiệc bày sắp sẵn cùng nhau chớ dừng
Tay nâng chén bài ca tửu hứng
Chàng vì ta xin lắng nghe cùng
Sơn hào hải vị vì chưng
Nguyện say say mãi dẫu rằng ngửa nghiêng
Xưa tịch mịch thánh hiền nổi tiếng
Chỉ riêng ta tửu lượng ghi đời
Trần Vương Bình Lạc yến mời
Mười nghìn một đấu rượu cười thoả thê
Đừng lo lắng gì ta kém thế
Uống chưa say ta sẽ mang về
Áo nghìn vàng với ngựa hoa
Bảo con đổi lấy cho ta rượu đào
Say cho tiêu vạn cổ sầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tiêu đề bài thơ

Mình nghĩ tiêu đề bài thơ này là "Tương tiến tửu" mới đúng

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thấy chăng? Trong chén rượu mời
Sông Hoàng cuộn nước từ trời chảy xuôi
Cuốn trôi tới biển chẳng hồi
Thấy chăng? Đài các mỗi ngày soi gương
Bạc đầu mấy nỗi sầu vương
Sáng như tơ biếc chiều dường tuyết pha
Cuộc đời đắc ý vui ca
Chén vàng chẳng để trăng tà soi không
Trời ban ta chút tài năng
Chẳng e thiếu chỗ, tất dùng có phen
Nghìn vàng dẫu hết lại thêm
Trâu tơ, dê béo, bao phen sum vầy
Ba trăm chén, cạn một hơi
Sầm, Đan già trẻ cùng mời rượu chung
Ca một khúc, chén chẳng dừng
Vì ta bạn hãy nghiêng chừng lắng tai
Nhạc vui, tiệc ngọc sá gì
Chỉ mong say mãi, tỉnh chi chẳng hoài
Xưa nay hiền thánh mấy người
Đều là lặng lẽ qua rồi biết ai
Chỉ còn người đấy rượu đây
Lưu danh muôn thuở người say rượu đời
Trần Vương Bình Lạc năm rồi
Vạn vò rượu quý, tiệc vui muôn nghìn
Chủ nhà chớ ngại thiếu tiền
Hãy mua thêm rượu rót liền cùng ta
Áo nghìn vàng, ngựa ngũ hoa
Gọi ngay lũ trẻ đổi vò rượu ngon
Bạn cùng ta rót chén tràn
Vui say tan hết nỗi buồn nghìn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Anh thấy chăng:
Nước sông Hoàng từ trên trời tuôn đổ xuống, chảy theo dòng ra biển chẳng quay lui?
Anh thấy chăng:
Các cụ nhà trước gương sáng buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh chiều tuyết pha rồi!?...
Đời vừa ý phải vui mừng,
Dưới trăng, chén ngọc xin đừng để không.
Trời sinh, tài có chỗ dùng,
Nghìn vàng nếu hết, đến không mấy hồi.
Trâu dê giết để vui thôi,
Ba trăm chén rượu một hơi thoả tình.
Sầm, Đan, hai bạn thâm tình,
Rượu mời, chén ngọc chẳng đình mất vui.
Bạn hiền, ca một khúc thôi,
Vì tôi, xin hãy tạm ngồi lắng nghe.
Trống, chuông, yến, ngọc, chẳng mê,
Chỉ mong say mãi, chẳng hề tỉnh lên.
Xưa nay vắng tiếng Thánh, Hiền,
Chỉ người uống rượu để tên lại đời.
Trần vương, Bình Lạc tiệc vui,
Mười ngàn đấu rượu, cuộc chơi, ban liền.
Chủ nhân sao nói thiếu tiền?
Cứ mua để đãi bạn hiền cho say,
Ngựa Ngũ Hoa kia,
Áo Thiên Kim này.
Tiểu đồng đi đổi rượu ngay đi nào,
Tiêu sầu vạn cổ cùng nhau!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhan đề là Tương tiến tửu

Bài này nhan là Tương tiến tửu chứ sao là Thương tiến tửu nhỉ.

Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Bác thấy chăng:
Nước Hoàng hà, từ trời chảy lại,
Đổ ra khơi, không hề trở lui.

Lại thấy chăng:
Tiên nhân ngắm gương phiền tóc trắng,
Sớm vừa xanh mướt, tối bạc phơ.
Đời được đắc ý phải tận hoan,
Đừng để chén không đãi trăng vàng!
Trời đã ban hẳn có chỗ dùng,
Ngàn vàng tiêu tán rồi lại có.
Giết dê mổ bò làm thức nhắm,
Họp nhau uống cạn ba trăm chén.

Sầm Phu tử,
Đan khâu Sinh.
Mời uống vào,
Đừng ngưng chén.
Tặng bác một khúc ca này,
Xin vì tôi hãy nghếch tai nghe:
“Trống chuông, cỗ ngọc quý hoá gì?
Mong hoài say khướt không tỉnh giấc!
Thánh hiền xưa nay đều chán ngắt,
Mỗi người biết uống lưu kỳ danh!
Trần Vương xưa đãi yến Bình lạc,
Rượu mười ngàn đấu mới thoả thích!”

Chủ quán chớ sợ gì thiếu tiền,
Chỉ lo chuốc rượu các bác đây.
Ngựa ngũ hoa,
Áo lông quý.
Gọi người đổi phứt lấy rượu ngon,
Cùng các bác tiêu sầu vạn cổ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh có thấy nước Hoàng Hà từ cao
Cuồn cuộn đổ biển khơi không bao giờ trở lại?
Anh có thấy cha mẹ già trông đầu bạc buồn đau.
Sáng như tơ xanh chiều đã trắng phau.
Đời qua như bóng câu, mau hưởng niềm vui.
Chớ để chén vàng suông bóng nguyệt.
Trời cho tài tất không để phí,
Nghìn vàng tiêu phỉ chí sẽ làm nên.
Mổ trâu dê, bày tiệc rượu lên.
Mời nhau ba trăm chén quên sự đời.
Sầm phu tử, Đan Khâu ơi!
Đã uống được thì phải chơi tới bến.
Ta hát một bài vì mến,
Trọng vì ta mà đến lắng nghe
Dẫu ngọc vàng với ngựa xe chẳng quí
Ai tỉnh ai say tuý luý,
Thánh hiền xưa, còn tiếng tăm gì,
Phường Lưu Linh tiếng ghi muôn đời.
Trần Vương xưa yến nơi Bình Lạc,
Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ.
Người lo ta hết tiền sao?
Cứ mua thêm rượu cùng nhau uống càn.
Ngựa ngũ sắc áo nghìn vàng,
Trẻ đâu hãy đổi lấy toàn rượu ngon.
Cùng nhau ta giải sầu đong muôn đời.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông Hoàng từ trời trút xuống
Ra biển khơi chẳng muốn quay về
Nhà giàu soi kiếng não nề
Tóc xanh ban sáng, chiều vể bạc phơ
Há chẳng phải chơi cho đã kiếp
Đừng ngắm trăng với chiếc chén không
Có tài ta phải biết dùng
Ngàn vàng tiêu hết, vừa trông có liền
Giết trâu dê mở diên khai yến
Phải uống ba trăm chén một lần
Nào bác Sầm, nào cháu Đan
Hãy luôn nâng chén, đừng toan ra về
Vì các ông ta ca một khúc
Xin các ông nghiêm túc lắng nghe:
“Món ngon, chuông trống, quí gì
Quí là ở chỗ li bì say sưa
Thánh hiền đã từ xưa chìm lặng
Chỉ có dân rượu mạnh còn danh
Trần vương quán Lạc rành rành
Rượu ngon một chén ngàn vàng như không”
Chủ đừng nói là không tiền bạc
Mua rượu đi tôi bác uống vui
Ngựa hoa áo quí đâu rồi
Kêu con đổi rượu cùng tôi khề khà
Cho sầu vạn cổ tiêu ma….

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch đoạn giữa

.....
Này bác Sầm ơi! Đan Khâu hỡi!
Rượu sắp dâng rồi, chớ có thôi!
Có chăng, ta hát một bài
Xin bạn vì ta hãy lắng tai:
“Này tiệc ngon, trống chuông, chẳng chuộng,
Chỉ muốn say rền, chẳng tỉnh chi,
Từ xưa Thánh Hiền đều vắng ngắt,
Duy kẻ uống rượu đều lưu danh.”

.....

Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người chẳng thấy:
Nước sông Hoàng từ trời trút đổ,
Tuôn ra khơi có trở lại đâu.
Lại chẳng thấy:
Sầu tóc bạc, lầu cao gương sáng,
Sớm tơ xanh, tối trắng tuyết pha!
Đời vừa ý hưởng đi mà,
Chớ để chén với trăng già trơ trơ.
Trời sinh có tài tất được dùng,
Ngàn vàng tiêu hết lại đầy vung.
Giết trâu, mổ dê vui cho đã,
Xúm nhau chè chén đủ ngàn chung!
Ới cụ Sầm,
Bớ anh Đan.
Hãy chuốc rượu,
Chén cho tràn!
Vì người ta hát khúc ca,
Xin người hãy lắng nghe ta dạt dào!
Cỗ bàn chuông trống quí đâu,
Say vùi chớ để lúc nào tỉnh queo!
Xưa nay hiền thánh buồn teo,
Chỉ chàng say khướt danh lưu cõi đời.
Tiệc Trần Vương xưa nơi Bình Lạc,
Ngàn vạn li thù tạc liên miên.
Chủ nhân chớ ngại thiếu tiền,
Miễn sao có rượu chuốc liền với ai.
Giắt ngựa câu,
Lấy áo cừu.
Sai con đem đổi rượu mau,
Cùng người ta giết cái sầu ngàn xưa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối