自遣

對酒不覺瞑,
落花盈我衣。
醉起步溪月,
鳥還人亦稀。

 

Tự khiển

Đối tửu bất giác minh,
Lạc hoa doanh ngã y.
Tuý khởi bộ khê nguyệt,
Điểu hoàn nhân diệc hy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rượu hoài trời chợt tối,
Tà áo rụng đầy hoa.
Tỉnh dậy lần theo suối,
Chim về, khách vắng xa...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Uống hoài chẳng biết tối rồi,
Áo ta, ngồi mãi hoa rơi đã đầy.
Tỉnh, đi theo suối trăng này,
Chim về tổ hết, nơi đây vắng người...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mãi say đâu biết trời chiều
Hoa rơi đầy áo liêu xiêu dáng hình
Lối khe lần bước dưới trăng
Chim bay về tổ người chừng lưa thưa


Uống mãi nào hay tối
Hoa rơi vương áo mình
Say lần theo trăng suối
Chim về người vắng tênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mải uống quên tối rồi
Vai áo đầy hoa rơi
Tỉnh rượu xem trăng suối
Chim về tổ, vắng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Say rượu chẳng hay đã hết ngày,
Áo ta hoa rụng rắc rơi đầy.
Theo trăng say bước lần theo suối,
Người vắng thưa chim về tổ ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống hoài không biết trời đã tối
Hoa rơi đầy trên áo, không sao
Say trăng ra suối xem nào
Thấy chim về tổ người sao vắng buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Rượu vào, trời tối nào hay
Áo choàng thu lạnh vương đầy hoa rơi
Tỉnh theo trăng suối về thôi
Vắng hoe, không một bóng người bóng chim

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]