子夜秋歌

長安一片月,
萬戶擣衣聲。
秋風吹不盡,
總是玉關情。
何日平胡虜,
良人罷遠征?

 

Tử Dạ thu ca

Trường An nhất phiến nguyệt,
Vạn hộ đảo y thanh.
Thu phong xuy bất tận,
Tổng thị Ngọc quan tình.
Hà nhật bình Hồ lỗ,
Lương nhân bãi viễn chinh?

 

Dịch nghĩa

Mảnh trăng mọc trên đầu Trường An
Nơi nơi nghe tiếng đập áo
Gió mùa thu thổi không hết
Rốt cuộc cũng còn đâu đó cái nhớ nhung về người miền Ngọc Môn quan
Trời hỡi ngày nào dẹp xong rợ Hồ
Cho chồng tôi hết phải sống cuộc đời lính thú xa xôi.


Ðây là bài nổi tiếng nhất trong bốn bài Tử Dạ tứ thời ca, nói lên cảnh từ thanh bình thịnh trị (2 câu đầu) chuyển sang cảnh chiến tranh (2 câu kế). Hai câu chót nói lên tình cảm của người đương thời, còn tràn đầy hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Bút pháp đơn giản nhưng khéo diễn đạt tâm tình cũng như nếp sống của thời đó.

Tử Dạ là tên một người con gái đời Tấn, làm những bài ca rất bi ai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trường An một mảnh trăng ngà,
Tiếng chày đập áo muôn nhà dấy lên.
Gió thu cứ thổi triền miên,
Đưa bao thương nhớ ra miền Ngọc Quan.
Giặc Hồ nào thưở dẹp tan,
Chồng em chẳng phải vượt ngàn chiến chinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trường An vằng vặc trăng thanh tỏ,
Chày giặt nhà nhà vọng bập bình.
Ngọn gió mùa thu thổi chẳng dứt,
Ngọc Quan giờ chắc ngổn ngang tình !
Ngày nào dẹp được rợ Hồ dữ,
Chồng thiếp xong rồi phận viễn chinh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phù Vân Du Tử

Trường An chỉ một mảnh trăng
Tiếng chày khua vội nghe rằng cũng vang
Gió thu vi vút bên sàng
Gửi tình đến bến Ngọc Quan ấy rồi
Bao giờ bọn giặc hết đời?
Để chàng quay lại cái thời bình an?

Cá trung chân hữu ý
Dục ngữ hốt hoàn vong
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Một vầng trăng chiếu Trường An
Tiếng châm muôn hộ rộn ràng đêm thanh
Gió thu thổi mãi sao đành
Hắt hiu hết thảy là tình Ngọc quan
Bao giờ cho giặc kia tan
Cho thôi chinh chiến cho chàng khỏi đi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trường An trăng một mảnh
Đập áo muôn cửa inh
Gió thu thổi không dứt
Ngọc Quan một mối tình
Ngày nào giặc Hồ dẹp
Lương nhân khỏi viễn chinh


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trường An trăng một mảnh
Đập vải rộn muôn nhà
Gió thu đưa chẳng ngớt
Tình đến Ngọc quan xa
Bao giờ dẹp hết giặc
Khỏi trẩy lính chồng ta

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Trường An trăng một mảnh
Đập vải rộn muôn nhà
Gió thu thổi không ngớt
Ải Ngọc tình bao la
Bao giờ dẹp yên giặc
Cho chàng khỏi xông pha

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Tràng An trăng một mảnh
Tiếng đập áo muôn nhà
Gió thu thổi bất tận
Tình nơi Ngọc Quan xa
Ngày nào bình Hồ rợ
Viễn chinh về chồng ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường An một phiến trăng vàng,
Vạn nhà đập áo, tiếng vang khắp vùng.
Gió thu thổi chẳng có cùng,
Hướng về cửa Ngọc, đều chung mối tình.
Ngày nào Hồ dẹp, thanh bình,
Chồng em khỏi phải chiến chinh xa nhà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trường An riêng một vầng trăng
Vạn nhà đập áo âm thanh vang lừng
Gió thu thổi mãi không ngừng
Ngọc Quan thiếp gửi ân tình tướng quân
Ngày nào bình được Hồ nhân
Chiến trường xếp lại giáp binh chàng về.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối