贈汪倫

李白乘舟將欲行,
忽聞岸上踏歌聲。
桃花潭水深千尺,
不及汪倫送我情!

 

Tặng Uông Luân

Lý Bạch thừa chu tương dục hành,
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,
Bất cập Uông Luân tống ngã tình.

 

Dịch nghĩa

Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra đi
Bỗng trên bờ giếng có tiếng chân nhảy nhịp và hát
Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước
Không bằng tình Uông Luân tiễn ta.


Uông Luân là bạn của Lý Bạch ở Kinh huyện (nay thuộc tỉnh An Huy).

(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lý Bạch lên thuyền sắp sửa xa
Trên bờ nhịp nhảy rộn lời ca
Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước
Khôn sánh tình Uông đưa tiễn ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Sơn

Lý Bạch nhổ neo định xuất hành
Bõng nghe trên đảo giọng ca thanh
Đào Hoa vực nước sâu ngàn trượng
Khôn sánh tình Luân đưa tiển mình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Laonongthoicom.net

Xuống thuyền Lý Bạch toan rời bến
Trên bờ nhịp nhẩy rộn lời ca
Đào hoa đầm thẳm sâu ngàn thước
Khó sánh tình Uông tiễn biệt ta

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Sắp đi Lý Bạch ngồi thuyền,
Trên bờ chân giậm, nghe liền tiếng ca.
Nước đầm nghìn thước Đào Hoa,
Uông Luân, tình bác tiễn ta sâu nhiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lý Bạch lên thuyền sắp lướt xa
Trên bờ chân giậm, chợt ai ca
Đào Hoa nước biếc sâu ngàn thước
Há sánh tình Uông tiễn biệt ta.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Lý Bạch chèo thuyền sắp vượt xa
Trên bờ lanh lảnh tiếng thanh ca
Đầm Đào thăm thẳm sâu nghìn thước
Khôn đọ tình Uông tiễn tống ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình

Đây là sự cảm kích của Uông Luân đối với Lý Bạch lúc chia tay,bài thơ gây xuc động lòng người.
-câu 1 :tác giả tự nói về mình,ba chữ "tương dục hành"
la diễn tả cảnh bịn rịn tiễn biệt
-Câu2 : chữ "hốt" là sự CHUYỂN sang động thái lên đường
,thật là có thần(không tả mình mà là tả chủ nhân với cử chỉ"đạp ca" - một lối hát nhiều người cùng dang tay
nhau và giậm châm làm nhịp.Chữ "thanh" là chỉ tác giả( người được tiễn}nghe thấy...cùng lúc lên thuyền( thừa chu).
-Câu 3 : bút lực của Thi hào đã "chuyển" vào cõi trời đất( đàm thuỷ ).
- Câu 4 : là bút pháp đảo ngược lấy cái sâu của đầm Đào Hoa ví với cái thân tình của mình với Uông Luân.
Toàn bài nổi bật 2 chữ "tương" và "hốt" đó là dạng "nhãn tự"( chữ mắt" ) như có 'Thần" toả sáng cả bài thơ.
Truyện Sử còn kể tiếp : dến đời Thanh ( Khang Hy thứ 55) trở đi, Viên Mai đã chép: "ngày nay thì đầm Đào Hoa
đã cạn ,đường qua đây đã tắc nghẽn,Nhà thơ Trương Tinh Trai đã cảm thán rằng :
Thiền phiên nhất diệp truỵ không lâm
Lộ chỉ đào hoa thượng khả tầm
mạc quái thế nhân giao nghị thiển
Thử đàm phi phục cựu thời thâm.
dich :
Rừng vắng ve chuyền chiếc lá rơi
Đào Hoa nẻo ấy dễ tìm thôi
lạ gì tình bạn nay hời hợt
Đầm cũ xem ra cạn khác rồi.
     (Trương đình Chi )
Chao ôi,tình bạn,tình đời xưa nay gắn với thơ văn luôn cho ta sự vui buồn thật khó tả là vậy.NK
      Nguyễn Khôi 17-9-2006

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bạch liên Nữ Sĩ (BắcNinh)

Dưới thuyền Lý Bạch sắp dời
Trên bờ chợt hát,tiếng người giậm chân
Đào Hoa muôn thước nước đầm
Không bằng tình bạn Uông Luân tiễn mình.

Xuất xứ bài thơ "tặng Uông Luân":Tương truyền vào nămThien Bảo thứ 13(754)đời Nhà Đường có Uông Luân là một hào sĩ ở Kinh Xuyên ,tuy tài năng không thể sánh với Lý Bạch nhưng ông cũng là dòng dõi hào kiệt,đã từng làm Huyện lệnh ở Kinh huyện,rất thích giao du với các danh, sĩ hết sức mến mộ Lý Bạch:Nghe nói Tti hào sắp đi chơi qua đây ,Uông Luân liền gửi thư đón mời và trong thư có nói dối rằng:"Tiên sinh thích ngao du chăng?ở đất này có vạn tửu điếm chờ Nhà Thơ".Lý Bạch vui vẻ mà đến.Uông Luân bèn nói thật rằng:Dào Hoa đây là tên một cái đầm,thật không có hoa đào gì cả.Vạn tửu quán đây chỉ có" Tửu điếm họ Vạn",chứ thật không có hàng vạn Quán rượu nào đâu !"Lý thi nhân nghe xong bật cười to,ở lại chơi vài ngày.Uông Luân tặng 8 con ngựa và 10 cuốn gấm đẹp...rồi đích thân tiễn đưa.Lý Bạch cảm vì sự chân thành nên làm bài thơ tuyệt cú ĐÀO HOA ĐÀM đề TẶNG UÔNG LUÂN nghìn năm sau đọc vẫn còn gây xúc động lòng người.NK

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thuyền ta đi sắp đi rồi
Trên bờ chợt vẳng tiếng người hát ca
Nghìn trùng đầm nước Đào Hoa
Sao bằng tình bạn tiễn ta lúc này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Thuyền ta sắp sửa rời xa bến,
Bỗng vút trên bờ tiếng hát ai.
Đầm nước Đào Hoa sâu vạn thước,
Sao bằng tình bạn tiễn ta đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối