Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 15:33

贈錢徵君少陽

白玉一杯酒,
綠楊三月時。
春風餘幾日?
兩鬢各成絲。
秉燭唯須飲,
投竿也未遲。
如逢渭川獵,
猶可帝王師。

 

Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương

Bạch ngọc nhất bôi tửu,
Lục dương tam nguyệt thì.
Xuân phong dư kỷ nhật?
Lưỡng mấn các thành ty.
Bỉnh chúc duy tu ẩm,
Đầu can dã vị trì.
Như phùng Vị xuyên liệp,
Do khả đế vương sư.

 

Dịch nghĩa

Chén bạch ngọc, uống một ly rượu
Dương liễu xanh um, giờ là tháng ba
Mùa xuân còn được một vài ngày
Hai bên tóc mai đã thành tơ óng (bạc)
Châm đèn chỉ mặc uống thôi
Buông cần câu cũng còn chưa chậm đâu
Như ngày nào gặp người đi săn ở Vị xuyên
Cũng đáng là bậc thầy của các đế vương


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chén ngọc trắng, rượu ngon mời,
Hây hây dương liễu đang thời tháng ba.
Gió xuân nấn ná, dây dưa,
Này hai mái tóc bạc phơ cả rồi.
Thắp đuốc nào, uống đi thôi,
Buông cần hẳn vẫn còn nơi, vội gì.
Cuộc săn ở Vị Xuyên kia,
Bậc thầy, nào có kém gì đế vương.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bạch ngọc một ly rượu,
Tháng ba mượt sắc dương.
Gió xuân còn mấy bữa,
Mái tóc nhuộm thành sương.
Nến thắp chỉ nên uống,
Cần câu chửa muộn giương.
Gặp săn nơi bến Vị,
Còn xứng thầy quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Nâng ly rượu bạch ngọc mời,
Biếc xanh dương liễu đương thời tháng ba.
Gió xuân còn được mấy mà?
Rồi đôi mái trắng như là tơ thôi.
Vậy nên thắp đuốc uống chơi,
Đừng lo gì muộn không nơi thả cần
Sông Vị gặp buổi đi săn,
Bậc thầy có thể sánh gần đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Rượu kèo chén ngọc lưng lưng
Cành dương xanh biếc khoảng chừng tháng ba
Xuân còn mấy buổi thì qua
Đầu xanh hai mái tóc đà thành tơ
Châm đèn hãy uống say sưa
Buông câu có lúc cũng chưa chậm chầy
Người săn bến Vị có ngày
Gặp nhau thì cũng đáng thầy đế vương


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một ly ngọc trắng, rượu đầy,
Cây dương xanh biếc, khoảng này tháng ba.
Gió xuân vài bữa dư ra,
Tóc mai hai mái tưởng là thành tơ,
đuốc chong, uống rượu, đừng chờ,
Buông cần câu cá, bây giờ muộn đâu.
Vị Xuyên, săn bắn gặp nhau,
Làm thầy vua chúa có đâu ngại gì...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chén ngọc trắng đã châm đầy rượu
Mơn mởn xanh dương liễu tháng ba
Ngày xuân còn đó chưa qua
Mà hai mái tóc đã ra tơ rồi
Nên chong đuốc ông tôi cứ uống
Ôm cần câu chưa luống muộn màng
Vị Xuyên ví gặp người săn
Làm thầy các đấng đế vương mấy hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Rượu đào tiễn biệt màu trong vắt
Chồi liễu xuân thâm vẻ biếc đưa
Thấm thoắt ngày xuân ngoài sáu chục
Nhặt thưa mái tóc đã nên tơ
Đêm nay đốt đuốc chơi cho thoả
Ngày khác buông câu nghĩ cũng vừa
Ví gặp được người săn bến Vị
Tám trăm cơ nghiệp cũng như xưa


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu ngon bạch ngọc uống rồi,
Xanh um dương liễu đến rồi tháng ba.
Mùa xuân còn được vài ngày,
Đã thành tơ óng tóc mai mái đầu.
Châm đèn chỉ mặc uống dầu.
Buông cần câu chẳng chậm đâu bao giờ,
Như săn gặp Vị xuyên xưa.
Cũng là đáng bậc thầy đời đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời