贈孟浩然

吾愛孟夫子,
風流天下聞。
紅顏棄軒冕,
白首臥松雲。
醉月頻中聖,
迷花不事君。
高山安可仰,
徒此挹清芬。

 

Tặng Mạnh Hạo Nhiên

Ngô ái Mạnh phu tử,
Phong lưu thiên hạ văn.
Hồng nhan khí hiên miện,
Bạch thủ ngoạ tùng vân.
Tuý nguyệt tần trung thánh,
Mê hoa bất sự quân.
Cao sơn an khả ngưỡng,
Đồ thử ấp thanh phân.

 

Dịch nghĩa

Tôi yêu mến thầy Mạnh,
Là người nổi tiếng phong lưu trong thiên hạ.
Lúc còn trẻ, thầy đã từ bỏ xe quan và mũ triều.
Khi đầu bạc, thầy ở ẩn trong chốn mây thông.
Thầy thường uống rượu say sưa dưới ánh trăng.
Vì đam mê hoa cỏ, thầy không phụng sự vua.
Thầy giống như ngọn núi cao, người khác làm sao có thể vin tới được?
Tôi đành chỉ đứng xa mà ngưỡng mộ làn hương thanh khiết của thầy ở nơi đây.


(Năm 739)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tôi yêu thày Mạnh Hạo Nhiên
Tiếng phong lưu đã lan truyền thế gian
Trẻ thì mũ áo coi thường
Bạc đầu nằm giữa mây thông hững hờ
Thường cùng với nguyệt say sưa
Cỏ hoa ham thú, việc vua chẳng màng
Núi cao đâu thể sánh bằng
Chỉ đành ngưỡng mộ mùi hương tuyệt vời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Ta yêu Mạnh phu tử
Phong lưu tiếng lẫy lừng
Lúc trẻ khinh mũ miện
Về già ẩn mây thông
Rượu say nơi trăng sáng
Mê hoa, vua chẳng mong
Núi cao sao vươn tới
Đành ngưỡng tiếng thơm nồng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch ý bài "Tặng Mạnh Hạo Nhiên"

Xin đề xuất ý kiến sau, mong được các bậc cao minh chỉ giáo thêm:

Phần dịch nghĩa bài thơ này, 2 câu cuối, các bài trên đều dịch "an" là "làm sao". Theo tôi biết nó còn có nghĩa "ở đâu".
"khả ngưỡng" là đáng được ngưỡng mộ (respectable)
Cao sơn theo tôi ở đây là nghĩa bóng chỉ bậc quân tử đức cao vọng trọng.
Theo thiển ý của tôi thì ý của 2 câu cuối là:
" Các bậc cao sơn (không biết) đáng được ngưỡng mộ chỗ nào.
  Chỉ riêng những điều này,(tôi) cũng cung tay bái phục sự thanh cao của ông rồi"
Theo tôi thì "đồ thử" dịch là chỉ riêng những điều này-only these  (trẻ coi thường mũ áo, già nằm giữa mây & thông, mê hoa , mê rượu, không mà thế tục. Chỉ xét các điểm này thì Lý Bạch tự nhận mình cũng khâm phục Mạnh Hạo Nhiên rồi!


Mong được nhận thêm chỉ giáo của các bậc cao minh, xin thư về: bsthenguyen@yahoo.com
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài thơ này

Câu5: Tuý nguyệt tần trung thánh: "tần"=bờ sông.Tần ngoài nghĩa thông thường còn có nghĩa như "tân"=bờ/bến sông. Ông thánh say rượu nằm ở bờ sông? Thánh: chỉ người có phẩm cách thanh cao? Trương Đình Tín thì cho là thánh ở đây chỉ người say rượu

Nếu hiểu "tần" là nhiều lần thì làm sao dịch từ "trung"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ta mến yêu thầy Mạnh,
Phong lưu thiên hạ tường,
Tuổi xuân đai mão bỏ,
Đầu bạc mây tùng vương.
Thánh cũng từng say rượu,
Mê hoa lãn việc Vương.
Núi cao đời bái phục,
Chừng cũng đủ nên hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mạnh phu tử đáng yêu thay
Phong lưu nổi tiếng đấy đây tương truyền
Trẻ trung chẳng thiết quý quyền
Già nua vui chốn lâm tuyền cùng mây
Dưới trăng là thánh khi say
Mê hoa đâu có đoái hoài thờ vua
Ngửng trông chót vót núi gò
Bấy nhiêu cũng đủ thơm tho nhẹ nhàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ta yêu thầy Mạnh rất nhiều,
Phong lưu, thiên hạ người đều được nghe.
Tuổi xanh, từ bỏ mũ, xe,
Bạc đầu, ở ẩn, mây che gốc tùng.
Rượu, trăng, là thánh, đã từng,
Thờ vua, chẳng thiết, mê cùng hoa thôi.
Núi cao, đáng ngưỡng mộ rồi,
Thơm tho, trong sạch, đời đời còn ghi ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Lòng ta yêu kính Mạnh phu
Tiếng đồn phong cách thanh cao vang lừng
Trẻ thời khinh mũ áo danh
Về già đầu bạc nằm nhàn ngắm mây
Say sưa dưới nguyệt tháng ngày
Mê hoa làm thú chẳng hay việc đời
Đức như núi cảm lòng người
Ta đây ngưỡng mộ một đời thanh cao.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta rất yêu mến thầy họ Mạnh
Nếp phong lưu ai cũng nghe danh
Trẻ treo mũ áo không màng
Về già đầu bạc bên thông an nhàn
Say dưới trăng ngang hàng bậc thánh
Chỉ mê hoa xa lánh việc vua
Núi cao ngửa cổ cũng thừa
Phải noi gương học cho vừa thanh cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thầy Mạnh lòng ta hẳn mến yêu
Nhân gian đều biết tiếng phong lưu
Tuổi xanh, áo mũ từ danh lợi
Đầu bạc, mây thông ẩn sớm chiều
Trăng đắm; từng quen là thánh rượu
Cúc trồng;; đâu thiết được vua yêu
Ngời cao như núi đời tôn kính
Tinh khiết thơm nồng những bấy nhiêu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối