山中問答

問余何意棲碧山,
笑而不答心自閑。
桃花流水杳然去,
別有天地在人間。

 

Sơn trung vấn đáp

Vấn dư hà ý thê bích sơn,
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn.
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa tại nhân gian.

 

Dịch nghĩa

(Người) hỏi ta vì sao lại vào ở nơi núi biếc,
(Ta) cười không đáp, trong lòng tự thấy an nhàn.
Hoa đào theo dòng nước chảy trôi đi xa,
Riêng có tất cả trời đất ở giữa chốn nhân gian này.


(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hỏi ta: sao ở chốn thâm san,
Cười chẳng buồn thưa, tự thấy nhàn.
Thăm thẳm đào trôi theo nước chảy,
Cảnh riêng trời đất, khác nhân gian.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Hỏi ta sao ở núi xanh?
Mỉm cười không đáp, thấy mình thảnh thơi.
Hoa đào theo nước suối trôi,
Cảnh riêng trời đất khác đời nhân gian.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hỏi sao ở mãi núi xanh,
Cười mà chẳng đáp, lòng thanh thản nhàn.
Đào trôi theo nước nhẹ nhàng,
Có riêng trời đất, nhân gian chẳng là...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta hỏi, vì sao tôi ở núi
Mỉm miệng cười, không đáp, tự tâm an
Hoa đào trôi, theo dòng nước miên man
Giữa trần thế, cảnh đất trời riêng biệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vì sao ở chốn núi xanh?
Chỉ cười không đáp cốt lòng thảnh thơi
Hoa đào theo nước xuôi trôi
Riêng vùng trời đất thoát ngoài nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rằng hỏi vì sao trong núi ở
Cười to không đáp dạ an nhàn
Hoa đào nước chảy trôi thăm thẳm
Trời đất riêng vùng cách thế gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hỏi tớ can chi ở núi xanh
Cười mà không đáp vẫn làm thinh
Hoa đào nước chảy đi đâu nhỉ
Trời đất riêng đây chiếm một mình


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏi ta sao lại ở non xanh,
Không đáp cười lòng tự thấy an.
Dòng nước hoa đào trôi chảy mãi,
Đất trời riêng cả giữa nhân gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta hỏi tại sao về núi
Mỉm miệng cười không đáp tự nhàn
Mặt nước đào trôi không để vết
Đất trời riêng có trong nhân gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Hỏi ta sao đến non này
Chỉ cười chẳng đáp, lòng đầy thảnh thơi
Hoa đào theo mãi nước trôi
Nhân gian tách biệt, một trời riêng ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối