關山月

明月出天山,
蒼茫雲海間。
長風幾萬里,
吹度玉門關。
漢下白登道,
胡窺青海灣。
由來征戰地,
不見有人還。
戍客望邊色,
思歸多苦顏。
高樓當此夜,
嘆息未應閒。

 

Quan san nguyệt

Minh nguyệt xuất Thiên San,
Thương mang vân hải gian.
Trường phong kỷ vạn lý,
Xuy độ Ngọc Môn quan.
Hán há Bạch Đăng đạo,
Hồ khuy Thanh Hải loan.
Do lai chinh chiến địa,
Bất kiến hữu nhân hoàn.
Thú khách vọng biên sắc,
Tư quy đa khổ nhan.
Cao lâu đương thử dạ,
Thán tức vị ưng nhàn.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng mọc trên núi Thiên San
Trong cảnh mênh mông giữa mây và biển
Gió bay mấy ngàn dặm về
Thổi đến cửa ải Ngọc Môn
Nhà Hán đồn binh ở lộ Bạch Đăng
Rợ Hồ ngấp nghé ở vũng Thanh Hải
Xưa nay vẫn là bãi chiến trường
Không thấy có ai được trở về
Người lính thú nhìn đăm đăm cảnh sắc xa xa
Lòng nhớ nhà gương mặt lộ vẻ buồn khổ
Đêm nay có ai đang ngồi trên lầu cao
Hẳn phải than thở mà không dám nhàn nhã


(Năm 741)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trăng sáng đỉnh Thiên San
Khoảng mây biển mênh mang
Gió dài mấy vạn dặm
Thổi suốt Ngọc Môn quan
Hán đóng núi Bạch Đăng
Hồ nhòm vùng Thanh Hải
Xưa nay nơi chiến trường
Chẳng mấy ai trở lại
Cảnh xa người viễn thú
Nhớ nhà mặt đau khổ
Trong lầu cao đêm nay
Chừng chưa ngớt than thở

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vừng trăng lên khỏi Thiên San,
Xanh xanh, mây, biển, mênh mang một mầu.
Gió từ vạn dặm đi đâu?
Thổi qua cửa Ngọc ở đầu ảỉ quan.
Bạch Đăng, Hán đã sẵn sàng,
Hồ nhòm Thanh Hải, hẳn toan tính gì.
Những người chiến địa ra đi,
Có ai còn thấy trở về nữa đâu!
Trời biên, nhìn đã thẫm mầu,
Ngày về chàng nghĩ, âu sầu xác xơ.
Lầu cao đương lúc bấy giờ,
Tiếng ai thao thức, mong chờ, thở than!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trăng sáng vượt Thiên Sơn
Mênh mông trời mây bể
Gió chạy dài vạn dặm
Thổi tới Ngọc Môn quan
Bạch Đằng quân Hán xuống
Thanh Hải Hồ dòm sang
Xưa nay nơi chinh chiến
Không thấy mấy kẻ hoàn
Lính vọng ngoài biên ải
Nhớ nhà buồn khổ thêm
Đêm nay trên lầu vắng
Than thở được sao nhàn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng rỡ ló từ Thiên San núi
Mây xám xanh như biển rộng mênh mông
Được gió mang vài vạn dặm băng đồng
Và thổi tới Ngọc Môn Quan biên ải
Quân Hán xuống Bạch Đăng đầy hăng hái
Giặc Hồ vào vũng Thanh Hải thăm dò
Xưa đến nay nơi chiến địa cam go
Chưa thấy có mấy ai về quê được
Lính trấn đóng nhìn hoang vu phía trước
Mặt buồn so vì nỗi nhớ quê nhà
Cũng đêm này nơi lầu vắng phương xa
Chinh phụ thức, thở than, chưa ngủ được.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quan san vầng trăng ló
Mây biển vời mênh mang
Gió dài qua muôn dặm
Thổi tới Ngọc Môn Quan
Hán chiếm thành Bạch Đăng
Hồ dòm eo Thanh Hải
Xưa nay chốn chiến trường
Mấy ai đâu trở lại
Lính thú ngắm biên ải
Nhớ quê dạ bùi ngùi
Lầu cao đêm thao thức
Than thở hoài không nguôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng trăng trên dãy núi Thiên San,
Trong cảnh mênh mông biển với mây.
Ngàn dặm gió bay vượt mấy núi,
Thổi về cửa ải Ngọc Môn quan.
Bạch Đăng nhà Hán đồn binh lộ,
Ngấp nghé Rợ Hồ Thanh Hải đầm.
Bãi chiến trường xưa nay vẫn có.
Xa xa lính thú nhìn đăm đăm.
Trở về không thấy có ai được,
Lòng nhớ nhà gương mặt khổ sầu,
Nay có ai ngồi trên gác xép,
Thở than không dám được thư nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng núi Thiên San
Mây như biển rộng xanh
Gió đưa vài vạn dặm
Thổi tới Ngọc Môn Quan
Quân Hán xuống đường Bạch
Giặc Hồ vào vũng Thanh
Xưa nay nơi chiến địa
Có mấy ai an toàn
Lính trấn nhìn quan ải
Quê nhà nhớ khó kham
Đêm này nơi gác vắng
Chinh phụ thức và than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Thanh

Vầng trăng ló dạng núi Thiên San
Biển biếc, trời mây đẹp ánh vàng
Vạn dặm đường dài, tung cánh gió
Thổi đưa trăng đến Ngọc Môn quan

Bạch Đằng, quân Hán dựng binh đồn
Thanh Hải, rợ Hồ mãi dòm trông
Chiến địa xưa nay, đâu mấy kẻ
Còn sống trở nề nơi cố hương

Buồn trông cảnh sắc chốn xa xa
Mặt mày sầu khổ vọng quê nhà
Đêm nay, ở chỗ lầu cao đó
Có người than thở, nhớ tình xa,,,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]