月下獨酌其四

窮愁千萬端,
美酒三百杯。
愁多酒雖少,
酒傾愁不來。
所以知酒聖,
酒酣心自開。
辭粟臥首陽,
屢空飢顏回。
當代不樂飲,
虛名安用哉。
蟹螯即金液,
糟丘是蓬萊。
且須飲美酒,
乘月醉高台。

 

Nguyệt hạ độc chước kỳ 4

Cùng sầu thiên vạn đoan,
Mỹ tửu tam bách bôi.
Sầu đa tửu tuy thiểu,
Tửu khuynh sầu bất lai.
Sở dĩ tri tửu thánh,
Tửu hàm tâm tự khai.
Từ túc ngoạ Thú Dương,
Lũ không cơ Nhan Hồi.
Đang đại bất lạc ẩm,
Hư danh an dụng tai.
Giải ngao tức kim dịch,
Tao khâu thị Bồng Lai.
Thả tu ẩm mỹ tửu,
Thừa nguyệt tuý cao đài.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khái Hưng

Sầu lớn nghìn muôn mối
Ba trăm chén rượu ngon!
Sầu nhiều, rượu tuy ít
Rượu nghiêng sầu phải bon.
Sở dĩ biết rượu thánh
Rượu say mơ lòng son
Bá Di không nhận thóc
Nhan Hồi đói chết mòn
Thời ấy không thích uống
Hư danh sao vẫn còn?
Cua tôm là châu báu
Gò nem là cõi Bồng.
Và cần uống rượu tốt,
Gác cao cưỡi trăng tròn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Sầu cùng ba vạn mối,
Rượu ngon ba trăm bôi.
Sầu nhiều rượu tuy ít,
Uống rượu cho sầu lui.
Uống rồi biết thánh rượu,
Say rồi lòng phơi bày.
Chê thóc nằm núi Thu
Thường đói bụng Nhan Hồi.
Người đời không thú rượu
Danh hão còn hơn ai?
Có cua cùng rượu ngọt
Có rượu là Bồng Lai.
Rượu ngon ta hãy uống,
Đài cao nương trăng say.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Sầu muôn nghìn mối vô cùng,
Rượu ba trăm chén được chừng rượu ngon.
Sầu nhiều rượu ít mặc lòng,
Cứ nghiêng chén uống, sầu không dám về.
Rượu thánh, biết được phải mê,
Uống cho thoả thích tâm hề tự khai.
Thú Dương chê thóc hai người,
Đói cơm uống nước vẫn tươi Nhan Hồi.
Đương thời chẳng thích rượu mồi,
Mà sao danh tiếng để đời đến nay.
Tôm cua là của quí thay!
Gò rượu đích thị Bồng lai chốn này.
Rượu ngon thả sức mà say!
Say rồi cỡi nguyệt từ đài cao đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rượu quí ba trăm chén,
Chứa chan nghìn vạn sầu.
Sầu nhiều rượu lại ít,
Nghiêng cốc buồn tan mau.
Mới biết thánh làng rượu,
Rượu vào giải ý sâu.
Thú Dương nằm bỏ thóc,
Bụng rỗng đói nhan cầu.
Sống ví không màng rượu,
Hư danh cóc thiết đâu.
Tôm cua cùng rượu quý,
Tiên cảnh tức hèm khâu.
Rượu quý mặc tình uống,
Cỡi trăng say tít lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Rượu quý vài ba trăm chén,
Xót xa nghìn vạn mối sầu.
Sầu nhiều rượu dẫu quá ít,
Nghiêng chén sầu không đến đâu!
Biết được rượu là thánh thiện,
Ngấm rồi lòng mở trước sau!
Thủ Dương nằm chẳng nhận thóc,
Bụng rỗng Nhan Hồi đói cào.
Đang sống mà không ưa rượu,
Hư danh yêu thích mãi sao?
Tôm cua châu báu món quý,
Xóm rượu tựa chốn bồng đào!
Mỹ tửu thả lòng mà uống,
Theo trăng say cõi Trời Cao!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mối sầu, nghìn vạn chất chồng,
Chỉ ba trăm chén rượu nồng mà thôi.
Sầu nhiều, nhưng rượu ít ơi!
Khi nào rót rượu, sầu thời lại chi.
Biết là thánh rượu, bởi vì:
Rượu nồng vui chén, tâm thì mở ra.
Thú Dương tránh lúa Chu xa,
Bụng không, mặc đói, đáng ca Nhan Hồi.
Không ưa uống rượu trong đời,
Cái danh tiếng hão dùng thời làm chi?
Tôm, cua, Kim Dịch, mấy khi,
Nơi gò bã rượu, ấy thì Bồng Lai.
Rượu ngon hãy uống, mặc ai,
Cưỡi trăng ngất ngưởng trên đài say sưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu cùng vạn mối chất chồng,
Ba trăm chén rượu chắc ròng là ngon!
Sầu nhiều, rượu ít mặc lòng,
Rượu nghiêng chén uống sầu đong phải lùi.
Biết nhờ rượu thánh uống rồi,
Rượu say khơi mở ra thôi thật long.
Bá Di không nhận thóc đong,
Nhan Hồi đói chết mỏi mòn chẳng than!
Thời xưa không thích uống tràn,
Hư danh sao vẫn còn lan sau này?
Cua tôm châu báu là đây?
Gò nem là cõi Bồng Lai dưới trần.
Rượu ngon người uống cũng cần,
Cưỡi trăng ngất ngưỡng trên tầng đài cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời