吳王美人半醉

風動荷花水殿香,
姑蘇臺上宴吳王。
西施醉舞嬌無力,
笑倚東窗白玉床。

 

Ngô vương mỹ nhân bán tuý

Phong động hà hoa thuỷ điện hương,
Cô Tô đài thượng yến Ngô vương.
Tây Thi tuý vũ kiều vô lực,
Tiếu ỷ đông song bạch ngọc sàng.

 

Dịch nghĩa

Gió lay động sen hồ, hương thơm ngát
Đài Cô Tô, vua Ngô tiệc đang nồng
Múa trong say, tây Thi chừng mệt lả
Cười cựa mình vào giường ngọc bên song


(Năm 748)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió sen, Thuỷ Điện ngát hương,
Cô Tô đãi tiệc Ngô Vương trên đài.
Tây Thi say, múa mệt nhoài,
Tựa giường ngọc trắng cười hoài, cửa đông...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đưa Thuỷ Điện ngát sen
Vua Ngô yến ẩm ở trên Tô Đài
Tây Thi ca múa ngà say
Bên song ẻo lả tựa ngay long sàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió động sen hồ hương điện ngát
Đài Tô yến tiệc thoả Ngô Vương
Tây Thi say múa thân mềm lã
Cười tựa song đông cạnh ngọc sàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió động sen hồ thơm ngát hương,
Cô Tô nồng thoả tiệc Ngô vương.
Tây Thi say múa chừng đang mệt,
Cười ngã bên song vào tựa giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sen hồ gió động ngát hương,
Cô Tô mở tiệc Ngô vương đang nồng.
Tây Thi say múa mệt trông,
Cợt cười nghiêng ngã bên song vào giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gió lộng hương sen lùa khắp điện
Cô Tô mở yến tiệc Ngô vương
Tây Thi múa hát say nghiêng ngả
Dựa cửa cười ngây lả xuống giường

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi ngát hương sen cuối hồ
Vua Ngô yến ẩm đài Cô Tô
Tây Thi say múa thân mềm mại
Cười dựa song bên giường ngọc to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]