吳王美人半醉

風動荷花水殿香,
姑蘇臺上宴吳王。
西施醉舞嬌無力,
笑倚東窗白玉床。

 

Ngô vương mỹ nhân bán tuý

Phong động hà hoa thuỷ điện hương,
Cô Tô đài thượng yến Ngô vương.
Tây Thi tuý vũ kiều vô lực,
Tiếu ỷ đông song bạch ngọc sàng.

 

Dịch nghĩa

Gió lay động sen hồ, hương thơm ngát
Đài Cô Tô, vua Ngô tiệc đang nồng
Múa trong say, tây Thi chừng mệt lả
Cười cựa mình vào giường ngọc bên song


(Năm 748)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của laonongthoi.com.net

Lộng gió hồ sen toả ngát hương,
Cô Tô đãi yến tiệc Ngô vương.
Tây Thi nhảy múa thân lả lướt,
Ngật ngưỡng cười say ngả xuống giường.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Gió lộng hồ sen ngát điện hương
Cô Tô vui mở tiệc Ngô vương
Tây Thi say múa thân mềm mại
Cười tựa bên song ngả xuống giường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Hương gió hồ sen thơm ngát bay
Cô Tô đãi yến Ngô Vương bày
Tây Thi lượn múa trong say lả
Cười dựa bên song giường ngọc ngây


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gió động hồ sen điện ngát hương,
Cô Tô đài mở tiệc Ngô vương.
Tây Thi say múa thân mềm mại,
Cười ngã bên song xuống ngọc sàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Lay sen gió đượm mùi hương
Cô Tô đài ấy Ngô vương tiệc nồng
Tây Thi say múa mệt lòng
Lả lơi cười tựa bên song ngọc sàng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoa sen, thuỷ điện gió hương lồng,
Ngô chúa, Cô Tô mở tiệc nồng.
Mềm dịu Tây Thi say múa lả,
Cười bên giường ngọc, tựa song đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió lộng hồ sen hương ngát xa,
Cô Tô yến tiệc vua bày ra.
Tây Thi say múa đẹp mềm mại,
Cười tựa bên song, giường ngọc ngà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gió lộng bông sen ngát điện hương
Cô Tô vui mở tiệc Ngô vương
Tây Thi ẻo lả say sưa múa
Cười đến bên song ngả xuống giường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Mặt nước hoa lay gió ngát hương,
Cô Tô yến tiệc ngự Ngô vương.
Tây Thi say múa thân kiều diễm,
Tựa cửa cười vang ngã xuống giường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuỷ điện sen hồ gió thoảng hương,
Tô Đài vui tiệc đãi Ngô vương.
Tây Thi say múa thân mềm mại,
Cạnh cửa cười xinh đứng tựa giường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối