Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Trương Lương (9)

Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 15:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/04/2009 06:37

經下邳圯橋懷張子房

子房未虎嘯,
破產不為家。
滄海得壯士,
椎秦博浪沙。
報韓雖不成,
天地皆振動。
潛匿遊下邳,
豈曰非智勇?
我來圯橋上,
懷古欽英風。
惟見碧流水,
曾無黃石公。
嘆息此人去,
蕭條徐泗空。

 

Kinh Hạ Bì Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng

Tử Phòng vị hổ khiếu,
Phá sản bất vị gia.
Thương hải đắc tráng sĩ,
Truỳ Tần Bác Lãng sa.
Báo Hàn tuy bất thành,
Thiên địa giai chấn động.
Tiềm nặc du Hạ Bì,
Khởi viết phi trí dũng.
Ngã lai Dĩ kiều thượng,
Hoài cổ khâm anh phong.
Duy kiến bích lưu thuỷ,
Tằng vô Hoàng Thạch công.
Thán tức thử nhân khứ,
Tiêu điều Từ, Tứ không.

 

Dịch nghĩa

Chàng Tử Phòng hồi chưa gặp thời (hổ chưa gầm thét),
Tiêu hết của cải không nghĩa gì đến cửa nhà.
Nơi biển xanh gặp được người tráng sĩ.
Vác chuỳ đánh Tần Thuỷ Hoàng ở Bác Lãng sa.
Việc báo thù cho nước Hàn tuy không thành.
Nhưng cả trời đất đều rung động.
Trốn lẩn ở đất Hạ Bì.
Ai bảo là không có trí dũng.
Nay ta đi qua cầu Dĩ,
Nhớ chuyện cũ, kính phục phong cách kẻ anh hùng.
Chỉ thấy dòng nước biếc chảy xuôi,
Chưa từng thấy ông già Hoàng Thạch.
Than tiếc người xưa đã mất đi,
Để cảnh châu Từ, châu Tứ tiêu điều vắng không.


(Năm 738)

Hạ Bì nay trong huyện Túc Thiên, tỉnh Giang Tô. Cầu Dĩ bắc ngang sông Nghi, nay trong huyện Bì, tỉnh Giang Tô. Trương Tử Phòng, tức Trương Lương, tự Tử Phòng, người nước Hàn thời Chiến Quốc. Thời nhà Tần, Trương Lương gặp dị nhân Hoàng Thạch Công trên cầu Dĩ trao bí kíp đặng sau này sẽ là thầy của bậc đế vương. Ông thuê tráng sĩ phục ở bãi sông Bác Lãng sa mưu giết Tần Thuỷ Hoàng trả thù cho nước Hàn nhưng không thành, sau giúp Lưu Bang diệt được nhà Tần mở ra nhà Hán.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Thầy Lương hổ chửa ra oai.
Phá tan của cải gia tài sạch không.
Biển xanh được kẻ anh hùng,
Vua Tần, đánh một dùi đồng thử coi.
Cánh đồng Bác Lãng công toi,
Thù Hàn chưa trả đất trời cũng kinh.
Hạ Bi trốn lánh nương mình,
Khôn ngoan mạnh bạo tài tình lắm thay!
Ta nay cầu Dĩ chơi đây
Nhớ ai thiên cổ lòng đầy kính yêu,
Trong veo nước biếc xuôi chiều,
Mà ông Hoàng Thạch đâu nào có đâu.
Than rằng ai đó đi đâu,
Vắng tanh Từ, Tứ để sầu nước non.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 82, 24-10-1937
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Tử Phòng hùm chưa rống,
Sản nghiệp phá tan hoang.
Miền bể gặp tráng sĩ,
Bác Lãng đánh Tần hoàng.
Báo Hàn tuy không thành,
Trời đất đều rung động.
Lẻn trốn đến Hạ Bì,
Há rằng không trí dũng.
Dĩ kiều, ta đến đó,
Tưởng mến người anh hùng.
Chỉ thấy dòng nước biếc,
Nào đâu Hoàng Thạch Công.
Chao ôi, người ấy đi,
Tứ, Từ thành trống không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tử Phòng, thuở hổ náu thân,
Của tiền không tiếc, chẳng cần tư dinh.
Tráng sĩ Thương Hải săn tìm,
Bác Lãng Sa vác chuỳ thiêng đánh Tần.
Nước Hàn thù báo dở dang,
Trời rung đất chuyển tiếng vang trong ngoài.
Hạ Bì trốn chạy ai hay,
Thử xem sức ấy tài này kém chi.
Bữa nay cầu Dĩ ta về,
Anh phong dạ những nể vì oai xưa.
Xa trông nước chảy lững lờ,
Mà ông Hoàng Thạch bây giờ ở đâu?
Người xưa, than tiếc u sầu,
Châu Từ, châu Tứ tiêu điều xác xơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa và đề nghị bổ xung Chú thích trên bản dịch của Tản Đà

Qua cầu Dĩ ở Hạ Bì nhớ Trương Tử Phòng

Chàng Tử Phòng hồi chưa gặp thời (hổ chưa gầm thét),
Tiêu hết của cải không nghĩa gì đến cửa nhà.
Nơi biển xanh gặp được người tráng sĩ.
Vác chuỳ đánh Tần Thuỷ Hoàng ở Bác Lãng sa.
Việc báo thù cho nước Hàn tuy không thành.
Nhưng cả trời đất đều rung động.
Trốn lẩn ở đất Hạ Bì.
Ai bảo là không có trí dũng.
Nay ta đi qua cầu Dĩ,
Nhớ chuyện cũ, kính phục phong cách kẻ anh hùng.
Chỉ thấy dòng nước biếc chảy xuôi,
Chưa từng thấy ông già Hoàng Thạch.
Than tiếc người xưa đã mất đi,
Để cảnh châu Từ, châu Tứ tiêu điều vắng không.

(Nguồn: THƠ ĐƯỜNG - TẢN ĐÀ dịch, Nguyễn Quảng Tuân, Hội Nghiên cứu Giảng dạy Văn học TP. Hồ Chí Minh)


Cụ Tản Đà có chú thích, sau bản dịch, như sau:

Ông Trương Lương, tên chữ là Tử Phòng, trước khi chưa giúp Hán Cao Tổ làm nên công to, vì muốn báo thù cho vua Hàn, phí hết của cải để tìm kế thích khách đánh trộm vua Tần Thuỷ Hoàng trong lúc đi chơi ở cánh đồng Bác Lãng. Việc hành thích ấy không thành công, bèn trốn lánh chơi ở vùng Hạ Bì, gặp ông lão Hoàng Thạch ở trên chỗ cầu Dĩ, dạy sách binh thư, rồi sau nhờ đó làm mưu thần nhà Hán, đánh được nước Tần, trả thù cho nước Hàn.

Ông Lý Bạch làm thơ đây tức là hoài cảm vì chỗ Trương Lương gặp Hoàng Thạch công vậy.

(Tản Đà)

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tử Phòng con cọp chưa gầm
Chẳng vì thù nhà phá sản.
Biển xanh mướn người dũng tráng
Bác Lãng truỳ nện vua Tần.
Báo thù Hàn việc không xong
Nhưng làm đất trời chấn động.
Đến Hạ Bì dấu hành tung
Há chẳng là người dũng trí?
Nay ta đứng trên cầu Dĩ
Nhớ xưa khâm phục anh hùng.
Chỉ thấy dòng xanh nước chảy
Mà chẳng có Hoàng Thạch công.
Tiếc than người ra đi mãi
Từ, Tứ tiêu điều vắng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cọp Tử Phòng chưa gầm rống xa,
Tiêu tan tài sản chẳng cho nhà.
Tìm thuê tráng sĩ miền xanh biển,
Chuỳ nện vua Tần, Bác Lãng sa.
Báo hận cho Hàn bại lớn lao,
Nhưng làm chấn động đất trời cao.
Thay danh tính đến Hạ Bì tránh,
Chẳng phải là người trí dũng sao.
Trên Dĩ kiều, ta đang đứng vọng,
Nhớ xưa, ngẫm phục đức anh hào.
Nay nhìn dòng nước xanh xuôi chảy,
Hoàng Thạch đá tìm chẳng thấy đâu.
Than tiếc người đi biền biệt mãi,
Tứ, Từ nay quạnh quẽ tiêu điều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tử Phòng còn cọp con chưa rống
Đã tan nhà mà chẳng vì mình
Thu dùng tráng sĩ biển xanh
Bãi sông Bác Lãng tảo thanh vua Tần
Việc báo thù cho Hàn không được
Nhưng đã làm cả nước kinh hoàng
Hạ Bì ẩn giấu hành tung
Há không trí dũng, tài tình hay sao?
Nay ta tới đứng trên cầu Dĩ
Nhớ truyện xưa mà nể anh hùng
Chỉ còn nước biếc xuôi dòng
Mà không thấy đá Hoàng Công bên bờ
Tiếc than người đã đi xa
Để cho Từ, Tứ xác xơ tiêu điều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tử Phòng hùm chửa thét
Sản nghiệp tiêu chẳng màng
Thương Hải gặp tráng sĩ
Chuỳ đánh Tần Thỉ Hoàng
Thù nước chưa báo được
Đất trời rền tiếng vang
Hạ Bì ngầm đến dạo
Trí dũng há sao không
Cầu Dĩ nay tới đó
Chuyện cũ ngợi anh hùng
Nước biếc một dòng chảy
Đâu rồi Hoàng Thạch Công
Than tiếc người xưa khuất
Thành cũ giờ vắng không

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trương Lương chưa gặp vận thời,
Cửa nhà tiêu hết giúp đời cứu dân.
Biển xanh gặp tráng sĩ thân.
Lãng Sa Bác đánh vua Tần không xong.
Báo thù việc chẳng thành công.
Nhưng trời đất động núi sông đất Tần.
Hạ Bì về đất lánh thân.
Ai cho là chẳng có phần dũng mưu.
Nay qua cầu Dĩ nhớ xưa,
Kính người phong cách kế thừa hùng anh.
Chảy xuôi, dòng nước thấy xanh,
Thấy đâu Hoàng Thạch, lừng danh ông già.
Người xưa than tiếc đã qua,
Cảnh châu Từ, Tứ tiêu ma vắng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời