客中作

蘭陵美酒鬱金香,
玉碗盛來琥珀光。
但使主人能醉客,
不知何處是他鄉。

 

Khách trung tác

Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương.

 

Dịch nghĩa

Rượu ngon đất Lan Lăng thơm mùi hoa uất kim,
Đựng trong chén ngọc sáng màu hổ phách.
Nếu như chủ nhân biết làm cho khách say,
Thì còn biết nơi nào là tha hương.


(Năm 740)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lan Lăng rượu quý ngát hương
Long lanh hổ phách phát quang chén đầy
Ví như chủ biết chuốc say
Thì ta đâu kể nơi này tha hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lan Lăng rượu quý uất hương
Long lanh chén ngọc nồng nàn lòng ai
Chủ nhân đủ rượu chuốc say
Nào đâu biết nữa chốn này tha hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Lan Lăng rượu ngát uất kim hương
Chén ngọc điểm vàng dưới ánh dương
Ví chủ khéo mời say dạ khách
Thì đâu sẽ biết nỗi tha phương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Rượu Lan lăng có hương uất kim
Trong chén ngọc có màu hổ phách
Chủ nhân biết làm khách say
Khách sẽ quên nỗi buồn này ,xa quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Lan Lăng rượu báu uất kim hương,
Sóng sánh rạng thơm chén kim cương.
Ví thử chủ nhân mời nhậu mãi,
Ắt khách chẳng buồn nỗi tha phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lan Lăng thơm rượu uất kim hương,
Hổ phách chén ngà sáng ánh dương.
Nếu chủ biết làm say được khách,
Nơi nào thì biết là tha phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lan Lăng rượu vị Uất kim hương
Được rót đầy tràn chén ngọc quang
Ví thử chủ nhân mời khách khéo
Khách nào còn kể đất tha hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Rượu ngon đây quán Lan Lăng
Rót đầy chén ngọc toả vầng sáng tươi
Chủ nài khách uống rượu mời
Nước non ai cũng là người cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]