下江陵-早發白帝城

朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。

 

Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành

Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.


(Năm 759)

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sáng từ Bạch Đế mây giăng
Lướt qua muôn dặm, Giang Lăng đã đời
Bên sông vượn hót không ngơi
Nhẹ thuyền êm vượt một trời núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sớm từ Bạch Đế thành cao
Một ngày nghìn dặm dừng sào Giang Lăng
Đôi bờ vượn hót nỉ năng
Thuyền qua đã khỏi muôn tầng núi xanh


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Lá thuyền từ khoảng mây xanh
Một chèo về tới đến thành Giang Lăng
Tiếng viên véo hót bên rừng
Cánh buồm bạt lại mấy tầng núi non


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sớm từ Bạch Đế rộng tầng mây
Nghìn dặm Giang Lăng về một ngày
Vượn hót hai bờ chưa dứt tiếng
Thuyền xuôi dãy núi thoảng qua ngay


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng rời Bạch Đế trong làn mây,
Xa vượt Giang Lăng suốt một ngày.
Tiếng vượn bờ sông kêu hú mãi,
Đâu ngờ thuyền nhẹ vượt trùng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạch Đế sáng rời lúc rực mây
Giang Lăng ngàn dặm tới trong ngày
Hai bờ vượn hú không hề nghỉ
Thuyền nhẹ vượt non lướt như bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giã từ Bạch Đế sớm mây vàng
Ngàn dặm Giang Lăng một buổi sang
Vượn hú hai bên không lúc nghỉ
Thuyền êm đã lướt vạn trùng san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời Bạch Đế lúc mây rực rỡ
Giang Lăng xa đi cỡ một ngày
Hai bờ vượn hú dứt day
Vạn non thuyền nhẹ như bay vượt trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáng rời Bạch Đế giữa mây lồng
Ngàn dặm Giang Lăng một bữa xong
Vượn hú hai bờ không dứt tiếng
Thuyền nan nhẹ lướt núi muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Sớm từ Bạch Đế thành mây
Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn
Hai bờ vượn khóc véo von
Thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]