下江陵-早發白帝城

朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。

 

Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành

Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.


(Năm 759)

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sớm rời Bạch Đế rạng tầng mây,
Nghìn dặm Giang Lăng tới một ngày.
Tiếng vượn đôi bờ nghe chẳng dứt,
Núi non thuyền nhẹ vượt như bay.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Sớm từ Bạch Đế giữa mây,
Giang Lăng nghìn dặm nột ngày đến nơi.
Hai bờ tiếng vượn kêu hoài,
Thuyền mau đã khỏi dãy dài núi non.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Giã từ Bạch Đế ngất trời mây,
Muôn dặm Giang Lăng khoảng một ngày.
Tiếng vượn đôi bờ luôn não nuột,
Thuyền con nhẹ lướt giữa ngàn cây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Rời thành Bạch Đế sáng nay,
Giang Lăng ngàn dặm một ngày đến nơi.
Bờ sông vượn hót không thôi,
Núi non muôn đợt, nhẹ trôi con thuyền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sáng rời Bạch Đế mây rực rỡ
Ngàn dặm Giang Lăng cả ngày chèo
Đôi bờ tiếng vượn kêu không ngớt
Thuyền nhẹ núi qua vạn ghềnh reo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Sớm rời Bạch Đế mây phô sắc
Ngàn dặm Giang Lăng mất một hôm
Tiếng vượn đôi bờ kêu chẳng dứt
Nhẹ thuyền vượt lướt vạn trùng sơn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giã từ Bạch Đế sớm mây vàng
Ngàn dặm Giang Lăng một buổi sang
Vượn hú hai bên không lúc nghỉ
Thuyền êm đã lướt vạn trùng san

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dời Bạch Đế sớm mai mây thắm
Đi Giang Lăng ngàn dặm một ngày
Hai bờ vượn hú từng bày
Thuyền con nhẹ lướt như bay muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáng rời Bạch Đế mây màu bay
Nghìn dặm Giang Lăng vượt một ngày
Tiếng vượn hai bờ ca bất tận
Vượt non thuyền nhẹ vạn trùng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng rời Bạch Đế rỡ trời mây
Ngàn dặm Giang Lăng chỉ một ngày
Tiếng vượn hai bờ kêu chẳng dứt
Muôn non thuyền nhẹ lướt như bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối