Thuyền gỗ sa đường, lái gỗ mộc lan
Nằm ở hai đầu tiêu ngọc sáo vàng
Bên trên sắp đặt với ngàn hộc rượu
Thuyền chở kỹ nữ lướt sóng thênh thang

Tiên nhân xưa ấy cưỡi hạc vàng bay
Vô tâm khách biển theo chim âu đó
Khuất Bình từ phú nhật nguyệt lưu truyền
Lâu đài vua Sở chỉ ra núi gò

Say lên múa bút lay năm núi lớn
Thơ làm xong cười ngạo vượt Thương Châu
Giá công danh phú quý được dài lâu
Thì sông Hán Thuỷ chảy về Tây Bắc.