Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 05:19

江夏別宋之悌

楚水清若空,
遙將碧海通。
人分千里外,
興在一杯中。
谷鳥吟晴日,
江猿嘯晚風。
平生不下淚,
於此泣無窮。

 

Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ

Sở thuỷ thanh nhược không,
Dao tương bích hải thông.
Nhân phân thiên lý ngoại,
Hứng tại nhất bôi trung.
Cốc điểu ngâm tình nhật,
Giang viên khiếu vãn phong.
Bình sinh bất há lệ,
Ư thử khấp vô cùng.

 

Dịch nghĩa

Sông ở đất Sở trong như bầu trời,
Chảy thông ra biển xanh ở xa xa.
Người sắp xa ta hàng ngàn dặm trường,
Lưu luyến ở ly rượu này.
Chim kêu trong hang núi tạnh ráo,
Vượn hú trước gió chiều trên sông.
Ta bình sinh không giỏ lệ,
Trước cảnh này cũng khóc không ngăn được.


Giang Hạ nay ở trong tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đất Sở, nước lẫn trời cao,
Sông sâu cuồn cuộn đổ vào biển xanh.
Chia tay ngàn dặm ta, mình,
Nhất vui chén chú, chén anh dập dìu.
Hang nào ngày tạnh chim kêu,
Đầu sông tiếng vượn gió chiều vọng sang.
Há đâu rơi lệ dễ dàng,
Mà nay sao bỗng hai hàng chứa chan.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Sở trong màu trời
chảy thông biển xanh khơi.
Người xa ngoài ngàn dặm
lưu luyến chén đầy vơi.
Chim kêu hang núi tạnh
Vượn hú gió chiều lơi.
Bình sinh mắt ráo quạnh
Cảnh này khóc không thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông trên đất Sở màu trời
Chảy thông biển biếc xa vời chân mây
Xa ta ngàn dặm từ đây
Bao nhiêu lưu luyến ly này mà thôi
Chim kêu núi tạnh từng hồi
Vượn chiều hú gọi ồi ồi bên sông
Bình sinh chẳng dễ lệ dòng
Mà nay trước cảnh khóc không thể ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước Sở trong veo tựa sắc trời
Bể xanh thăm thẳm tiếp dòng khơi
Người đi xa cách ngoài muôn dặm
Cao hứng chung nhau chén rượu mời
Ngày tạnh chim rừng lảnh lót vang
Gió chiều vượn bến nỉ non than
Bình sinh chưa lúc tuôn dòng lệ
Trước cảnh nao lòng nước mắt chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Mây lồng nước Sở một màu không
Dòng biếc nom xa suốt bể trong
Một chén tiễn đưa lòng đã thoả
Nghìn tầng non nước ngựa như giong
Oanh kêu buổi sớm cây bên động
Vượn hót chiều hôm gió cách sông
Nhớ thuở bình sinh nào có thế
Trông chim nghe vượn biết bao cùng


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Sở trong như màu sắc trời,
Chảy thông ra biển ở xa khơi.
Người rời ta cách hàng ngàn dặm,
Lưu luyến người đi ly rượu mời.
Hang núi chim kêu vừa tạnh ráo,
Ngoài sông vượn hú gió chiều bời.
Bình sinh ta vẫn không rơi lệ,
Trước cảnh này ta cũng lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời