與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛

一為遷客去長沙,
西望長安不見家。
黃鶴樓中吹玉笛,
江城五月落梅花。

 

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa,
Tây vọng Trường An bất kiến gia.
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch,
Giang Thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa”.

 

Dịch nghĩa

Một lần làm khách đi đày đến Trường Sa
Nhìn về phía tây thành Trường An chẳng thấy nhà
Trong lầu Hoàng Hạc nghe tiếng sáo ngọc
Thành Giang Hạ tháng năm nghe khúc “Lạc mai hoa”.


(Năm 759)

Đề bài này có nơi chép là Đề Bắc Tạ bi 題北謝碑 hay Hoàng Hạc lâu văn địch 黃鶴樓聞笛. Bắc Tạ bi là tấm bia dựng trong Hoàng Hạc lâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân đày nơi đất Trường Sa
Trường An ngảnh lại quê nhà nào đâu
Véo von sáo ngọc trên lầu
Tháng năm Giang Hạ khúc sầu Lạc mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Sa đất biếm làm thiên khách,
Ngoái lại Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc trong lầu nghe sáo ngọc,
Giang thành nghe khúc “Lạc mai hoa”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Thiên quan vâng mệnh đến Tràng Sa,
Ngảnh lại Tràng An chẳng thấy nhà;
Lầu Hạc qua chơi tìm địch thổi,
Tiết mai vàng dặng khúc mai hoa.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng duy địch

Tôi nôm na thế này. Trong lúc uống rượu ở HHL nói chuyện đi đầy của người khác thì cũng có thê nói đến Giang thành cách vạn dặm:tiếng sáo với Lạc mai hoa...Đối tỷ rất lôgic. Khác không gian thời gian...Nhưng chung hoàn cảnh: Đi đày và âm nhạc(Tiếng sáo, "Lạc mai hoa"). Chẳng có lý do, cơn cơ gì giữa tiêng sáo với hoa mai rụng vào tháng năm ở nơi cách vạn dặm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]