夜宿山寺

危樓高百尺,
手可摘星辰。
不敢高聲語,
恐驚天上人。

 

Dạ túc sơn tự

Nguy lâu cao bách xích,
Thủ khả trích tinh thần.
Bất cảm cao thanh ngữ,
Khủng kinh thiên thượng nhân.

 

Dịch nghĩa

Lầu cao vòi vọi trăm thước,
Tay có thể hái được trăng sao tinh tú.
Không dám nói lớn tiếng,
Sợ làm kinh động đến người trên trời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lầu cao dù trăm thước
Tay hái được trăng sao
Không dám lời to tiếng
Kinh động đến trời cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Lầu này vòi vọi cao trăm thước
Giơ tay ta hái được trăng sao
Nơi đây nào dám nói to tiếng
Sợ làm kinh động người trên cao

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngất ngưởng lầu trăm thước cao,
Vói tay ngỡ hái trăng sao lưng trời.
Nhẹ nhàng chẳng dám lớn lời,
Chỉ e kinh động đến người cõi tiên.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chênh vênh trăm thước lầu cao
Giơ tay với được trăng sao trên trời
Dám đâu to tiếng nói cười
Chỉn e kinh động đến người thiên cung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của motsach123

Trú đêm ở chùa trên núi
 Trăm thước-quả thực lầu cao
Với tay hái được ngàn sao trên trời
 Giữ im, đừng nói to lời
Làm kinh động đến người trời trên kia

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trăm thước lầu vút cao,
Tay có thể hái sao.
Không dám cất cao giọng,
Lỡ động kẻ thiên tào!

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lầu cao trăm thước chốn non cao
Như thể vói tay hái được sao!
Khe khẻ nói năng không lớn tiếng
Sợ làm kinh động cõi Thiên Tào !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lê nam phong

Trăm thước lầu cao vọi
Trăng sao một tầm với
Không dám nói to tiếng
Sợ kinh động người Trời

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Vời vợi lầu cao trăm thước cao,
Giơ tay ngỡ với được trăng sao.
Nhẹ nhàng đâu dám kêu to tiếng,
Sợ động thiên tào lại làm sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa cao hàng trăm trượng
Sao trời tay hái tới
Không dám cao giọng nói
Sợ kinh động thiên phương

13.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối