夜泊牛渚懷古

牛渚西江夜,
青天無片雲。
登舟望秋月,
空憶謝將軍。
余亦能高詠,
斯人不可聞。
明朝挂帆席,
楓葉落紛紛。

 

Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ

Ngưu Chử tây giang dạ,
Thanh thiên vô phiến vân.
Đăng chu vọng thu nguyệt,
Không ức Tạ tướng quân.
Dư diệc năng cao vịnh,
Tư nhân bất khả văn.
Minh triều quải phàm khứ,
Phong diệp lạc phân phân.

 

Dịch nghĩa

Đêm ở Ngưu Chử, mé tây sông Trường Giang
Thời xanh không một áng mây
Lên thuyền ngắm trăng thu
Không tưởng đến Tạ tướng quân
Tôi cũng hay cao giọng ngâm thơ
Mà (chờ) không biết có người nào nghe được không
Sáng mai buồm kéo lên lại đi
Lá phong rơi rụng lả tả


(Năm 739)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bến Ngưu Chủ tây giang đêm vắng
Trời trong xanh không gợn mây bay
Lên thuyền ta ngắm trăng thu sáng
Bỗng nhớ người xưa Tạ tướng quân
Thừa bản lĩnh thơ ngâm cao giọng
Chỉ tiếc rằng Tạ tướng chẳng còn nghe
Sớm mai lại dong buồm xuôi mái
Còn lại đây phong lá rụng tơi bời.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm bãi Ngưu sông Tây thuyền đậu
Trời trong xanh không dấu vết mây
Lên cao ngắm bóng trăng đầy
Bâng khuâng nhớ Tạ tướng ngày xa xưa
Ta có thể cao đưa giọng vịnh
Nhưng e người ấy chẳng còn nghe
Sáng mai buồm kéo thuyền về
Lá phong rơi rụng bốn bề tung bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Tây đậu ở bến Ngưu
Trời xanh không một phiến mây làu làu
Lên thuyền ngắm bóng trăng thu
Nhớ xưa Tạ tướng thường chơi nơi này
Thơ ta cao vịnh ngâm hay
Nào ai thưởng thức buồn thay vắng người
Sáng mai buồm kéo đi rồi
Lá phong rơi rụng bời bời tịch liêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngưu Chử Trường Giang đêm mé tây,
Trời xanh không gợn một vần mây.
Trăng thu trong vắt lên thuyền ngắm,
Không tưởng vấn vương Tạ tướng đây.
Tôi cũng ngâm thơ hay hứng thú,
Ai người chẳng biết được nghe chăng?
Sáng mai buồm kéo lên đi nữa,
Lả tả lá phong rơi rụng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]