Đàn chim bay bổng tuyệt vời,
Đám mây lững thững phương trời xa xa.
Càng nhìn càng thấy đậm đà,
Kính Đình sơn đó ấy là bạn thân!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 99, tháng 9-1925
tửu tận tình do tại