Đàn chim bay bổng tuyệt vời,
Đám mây lững thững phương trời xa xa.
Càng nhìn càng thấy đậm đà,
Kính Đình sơn đó ấy là bạn thân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại