烏夜啼

黃雲城邊烏欲棲,
歸飛啞啞枝上啼。
機中織錦秦川女,
碧紗如煙隔窗語。
停梭悵然憶遠人,
獨宿孤房淚如雨。

 

Ô dạ đề

Hoàng vân thành biên ô dục thê,
Quy phi nha nha chi thượng đề.
Cơ trung chức cẩm Tần Xuyên nữ,
Bích sa như yên cách song ngữ.
Đình thoa trướng nhiên ức viễn nhân,
Độc túc cô phòng lệ như vũ.

 

Dịch nghĩa

Đám mây vàng bên thành, quạ muốn đậu
Bay về rền rĩ trên cành cây
Cô gái Tần Xuyên dệt gấm bên khung cửi
Vải biếc như làn khói ngoài song cửa, cùng với tiếng nói.
Dừng thoi, thẫn thờ nhớ người đi xa
Trong phòng không một mình, lệ như mưa.


(Năm 730)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hoàng hôn bên thành quạ muốn sà
Bay về cành đậu kêu nha nha
Gái Tần Xuyên dệt trong khung gấm
Lời trong sa biếc cách song nhà
Dừng thoi buồn nhớ người xa vắng
Đêm mình phòng quạnh lệ mưa sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mây vàng, quạ đậu bên thành,
Quà quà, bay đến trên cành cây kêu.
Gái Tần Xuyên dệt gấm đều,
Tiếng ngoài song biếc màu chiều khói xanh.
Người xa, buồn nhớ đến nhanh,
Ngừng thoi, phòng vắng, lệ thành mưa tuôn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên thành quạ đậu mây vàng
Bay về kêu rộn trên hàng cây cao
Buồng thêu cô gái nhà nào
Khói mờ rèm biếc khêu bao chuyện buồn
Dừng thoi lả chả lệ tuôn
Một mình quạnh quẽ mưa nguồn láng lai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quạ đang tìm chỗ đậu cạnh bên thành
Kêu quang quác trên cây khi về tới
Cô gái xứ Tần Xuyên bên khung cửi
Qua màn xanh nhìn quạ như thì thầm
Ngừng đưa thoi nàng nhớ tới người thân
Trong phòng vắng, nước mắt rơi lã chã.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhu Phuong

Vàng mây bóng ngả quạ trú vào
Lựa tạm cành cây khóc qua qua.
Em gái Tần Xuyên dệt bên cửa
Lụa biếc khói bay cùng tiếng thưa.
Nỗi nhớ hoài niệm chồng xa xứ.
Lệ bỗng tuôn rơi theo tiếng mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây vàng quạ muốn đậu bên thành,
Rền rĩ bay về kêu rộn cành.
Cô gái Tần Xuyên khung dệt gấm,
Nói ngoài song khói vải màu xanh.
Dừng thoi thờ thẫn người xa nhớ,
Đơn lẻ phòng không mưa lệ nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quạ đang tìm chỗ đậu ngoài thành
Khi về quang quác kêu trên cành
Cô gái xứ Tần bên khung cửi
Qua màn nhìn quạ như muốn nói
Ngừng đưa thoi nàng nhớ người thân
Trong phòng vắng lệ rơi tức tưởi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]