Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2014 15:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/03/2014 16:10

見志

去歲買琴不與價,
今年沽酒未還錢。
門前債主雁行位,
屋里醉人魚貫眠。

 

Kiến chí

Khứ tuế mãi cầm bất dữ giá,
Kim niên cô tửu vị hoàn tiền.
Môn tiền trái chủ nhạn hàng vị,
Ốc lý tuý nhân ngư quán miên.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái mua đàn không cần hỏi giá,
Năm nay mua rượu không còn tiền.
Trước cửa chủ nợ đứng đòi tiền như đàn nhạn,
Trong nhà, người say rượu nằm như đống cá.


Tựa bài lấy ý từ câu "Nhân bần chí bất đoản", nghĩa là người ta có thể nghèo nhưng chí không nhỏ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái mua đàn không kể giá
Năm nay mua rượu hết tiền rồi
Trước nhà chủ nợ như đàn nhạn
Say ngủ trong phòng lớp lớp người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

見志

+++++++

見志 : 表明志向。

南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·诸子》:“诸子者,入道见志之书。”
《新五代史·晋臣传·桑维翰》:“初举进士,主司恶其姓,以‘桑’、‘丧’同音。
人有劝其不必举进士,可以从佗求仕者, 维翰 慨然,乃著《日出扶桑赋》以见志。”

+++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời