Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 04:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/10/2008 04:48

奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制

別館春還淑氣催,
三宮路轉鳳凰臺。
雲飛北闕輕陰散,
雨歇南山積翠來。
御柳遙隨天仗發,
林花不待曉風開。
已知聖澤深無限,
更喜年芳入睿才。

 

Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế

Biệt quán xuân hoàn thục khí thôi,
Tam cung lộ chuyển Phụng Hoàng đài.
Vân phi bắc khuyết khinh âm tản,
Vũ yết nam sơn tích thuý lai.
Ngự liễu dao tuỳ thiên trượng phát,
Lâm hoa bất đãi hiểu phong khai.
Dĩ tri thánh trạch thâm vô hạn,
Cánh hỉ niên phương nhập duệ tài.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Biệt quán xuân về khí tốt tươi
Ba cung đường chuyển Phượng Hoàng đài
Mây bay cửa bắc hơi lan tỏa
Mưa tạnh non Nam núi biếc dài
Liễu ngự vẫy theo nghìn trượng lướt
Hoa rừng chẳng đợi sớm ban mai
Đã hay ơn thánh sâu vô hạn
Mừng nỗi thời hoa lắm kẻ tài


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hưng Khánh xuân về khí tốt lâu,
Ba cung đường chuyển Phượng Hoàng lầu.
Mây bay cửa bắc hơi tan nhẹ,
Mưa tạnh non Nam núi biếc sâu.
Liễu ngự vẫy theo nghìn trượng phất,
Hoa rừng chẳng đợi nở sớm mau.
Mới hay ơn thánh sâu vô hạn,
Mừng vận thời xuân đấng dẫn đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời