Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 07:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/12/2009 21:23

聽曉角

邊霜昨夜墮關榆,
吹角當城漢月孤。
無限塞鴻飛不度,
秋風捲入小單于。

 

Thính hiểu giốc

Biên sương tạc dạ đoạ quan du,
Xuy giốc đương thành Hán nguyệt cô.
Vô hạn tái hồng phi bất độ,
Thu phong quyển nhập “Tiểu Thiền Vu”.

 

Dịch nghĩa

Sương nơi biên giới đêm qua phủ xuống cây du bên quan ải,
Trong thành vừa nổi tù và báo canh, trăng cô đơn chiếu đất Hán.
Một đàn hồng nhạn rất đông bay không nghỉ,
Gió thu thổi vào mang theo âm hưởng bài “Tiểu Thiền Vu”.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đêm qua sương ải động hàng du
Tiếng ốc ngang thành mảnh nguyệt trơ
Núi ngất nhạn hồng không vượt nổi
Gió thu thổi khúc "Tiểu Thiền Vu"


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương đêm phủ cây du bên ải
Trăng côi, tù-và thổi báo canh
Chim hồng không nghỉ bay nhanh
“Tiểu Thiền vu” khúc thoảng quanh ải ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sương đêm biên ải phủ cây du
Trăng lạnh cô đơn, vẳng tiếng tù
Hồng nhạn một đàn bay chẳng nghỉ
Gió thu thổi điệu “Tiểu Thiền Vu”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàng du sương ải động đêm qua
Tiếng ốc thành hôm bóng nguyệt tà
Đàn nhạn ải xa bay chẳng nghỉ
Gió thu hoà điệu khúc bi ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời