暮過回樂烽

烽火高飛百尺臺,
黃昏遙自磧南來。
昔時征戰回應樂,
今日從軍樂未回。

 

Mộ quá Hồi Lạc phong

Phong hoả cao phi bách xích đài,
Hoàng hôn dao tự thích nam lai.
Tích thì chinh chiến hồi ưng lạc,
Kim nhật tòng quân lạc vị hồi.

 

Dịch nghĩa

Lửa báo nguy đang được đốt trên đài cao trăm thước,
Vào buổi chiều, lúc vừa từ sa mạc phía nam tới đất này.
Ngày trước, quân chiến thắng về qua đây tất nhiên là vui lắm,
Nay mới tới, cũng vui vì được ra trận, nhưng chưa thể trở về.


Hồi Lạc nay tại huyện Linh Võ, tỉnh Ninh Hạ, đời Đường là chiến trường chống quân Đột Quyết và Thổ Phồn thường vào quấy phá.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa đang báo trên đài trăm thước
Từ nam sa dừng bước buổi chiều
Xưa khải hoàn, tất vui nhiều
Nay quân mới tới hùng kiêu chưa về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm thước đài cao khói lửa dâng
Từ nam mới đến lúc hoàng hôn
Buổi xưa chinh chiến về vui lắm
Nay mới tòng quân chửa thoả lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời