夜上西城聽梁州曲其二

鴻雁新從北地來,
聞聲一半卻飛回。
金河戍客腸應斷,
更在秋風百尺臺。

 

Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 2

Hồng nhạn tân tòng bắc địa lai,
Văn thanh nhất bán khước phi hồi.
Kim hà thú khách trường ưng đoạn,
Cánh tại thu phong bách xích đài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhạn hồng từ bắc xuống nam
Mới qua nửa khúc hoang mang quay về
Sông Kim chinh khách tái tê
Đài cao gió thổi càng nghe não lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Từ bắc nhạn hồng mới đến thôi,
Vừa nghe nửa khúc lại bay hồi.
Sông Kim khách thú lòng như đứt,
Còn lộng gió thu trăm thước đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồng và nhạn từ phương bắc tới
Một nửa nghe đã vội quay về
Sông Kim lính thú não nề
Đài cao trăm thước gió ghê cả hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời