Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2018 23:06, số lượt xem: 178

Cô đơn anh năm nay được mùa, sợ hỏng thối anh đóng gói trong thơ
Đêm qua anh vẫn hoài mộng mị, nhưng không còn chút bóng tối trong mơ
Thơ anh nào phải vườn hoa hay một đám cúc nhỏ
Thơ anh là đáy bùn cặn nơi hồ cô đơn anh trút bỏ