Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2018 23:01, số lượt xem: 146

Có cơn say nào như cơn say chữ
Nâng niu như báu vật, tay ôm tay giữ
Như vua chúa với mỹ nữ đầy dư
Đêm qua Điêu Thuyền và đêm nay Tây Tử