Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2018 23:03, số lượt xem: 190

Đời anh là một con tốt nên chỉ biết tiến mà chẳng biết lùi
Anh đã chọn nhầm quân đen nên cứ ngày đêm mà mải miết chùi
Không mong nhận huân chương hay mong đời thoải mái
Chỉ mong ngày vượt sông để tung hoành phải trái