Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2018 22:59, số lượt xem: 112

Đất là nơi ta sinh ra dù đất màu hay đất trắng
Khoai sắn cho ta hình hài dù rất ngọt hay rất đắng
Ta đã bỏ xứ mà đi với túi hành lý rất nặng
Để một hôm gió nhắc rằng cuộc đời ta rất ngắn

Có nên bỏ cơn ngủ vội bàn giấy đổi lấy giấc trưa ngõ vắng?
Bỏ cánh cửa trọ im lìm về với mâm gia đình nhỏ nhắn?
Bỏ lại người tình để cưới một cô gái cuối thôn?
Bỏ những ngày buồn mưa phố mà về lại suối tuôn?