Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2019 16:27, số lượt xem: 197

Ta tìm thấy ánh sáng từ một khoảng trống
Ánh sáng chớp tắt nhưng ta không nản lòng
Càng chạy mệt tim ta lại càng nóng
Thời cơ đến, tao sẽ đâm mày ngay ngang hông

Một cách không trang trọng, không khoan hồng