Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/10/2008 01:58 bởi hongha83
Lôi Chấn 雷震, người đời Tống, thân thế sự nghiệp chưa rõ. Trong Thiên gia thi còn một bài thơ của ông.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.

 

Tuyển tập chung