Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Võ Nguyên Giáp (3)
Đăng ngày 18/01/2015 20:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/01/2015 22:05, số lượt xem: 502

挽武元甲大將
不愧奇名武元甲
經文略武武勳功
奠邊動地轟雷令
河内驚天火箭紅
一統萬全功已蓋
換袍解甲世應空
環球磊落名留史
壽百餘年日月同

Vãn Võ Nguyên Giáp đại tướng
Bất quý kỳ danh Võ Nguyên Giáp
Kinh văn lược võ, võ huân công
Điện Biên động địa oanh lôi lệnh
Hà Nội kinh thiên hoả tiễn hồng
Nhất thống vạn toàn công dĩ cái
Hoán bào giải giáp thế ưng không
Hoàn cầu lỗi lạc danh lưu sử
Thọ bách dư niên nhật nguyệt đồng.

Tạm dịch
Chẳng hổ tên kỳ: Võ Nguyên Giáp
Trải văn tới võ, võ nên công
Điện Biên rung đất mìn vang lệnh
Hà Nội rực trời tên lửa hồng
Thống nhất vẹn toàn công đứng trước
Thay bào cởi giáp nhẹ như không
Hoàn cầu lỗi lạc tên ghi sử
Thọ quá trăm năm tiếng chẳng cùng.

Bài đã đăng Dân Trí online: http://dantri.com.vn/dien-dan/bai-tho-chu-han-kinh-vieng-dai-tuong-vo-nguyen-giap-787583.htm