Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 23:46 bởi tôn tiền tử
Lê Vinh Lộc 黎榮祿 người xã Cổ Nhuế, huyện Đại Loan, nay là thôn Nhuế Duệ, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông chống giặc Minh, được phong chức Thuỷ tào thiên phong đại tướng. Tác phẩm có Nam châu lược ký viết về việc quân Minh tác oai ở vùng Sơn Nam năm Thiệu Bình thứ 5 (1438).