62.17
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Minh Quốc (456 bài)
- Nguyễn Anh Nông (277 bài)
- Giáng Vân (93 bài)
- Thanh Nguyên (47 bài)
- Nguyễn Minh Quang (192 bài)
Tạo ngày 22/04/2008 00:55 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2008 04:28 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Lê Va sinh năm 1959, quê quán tại Phú Lương, Thanh Oai, Hà Tây. Công tác tại tỉnh Hoà Bình.

Tham gia:
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
- Hội viên Hội VHNT Tỉnh Hoà Bình

Đã xuất bản:
- Nắng giao thoa (tập thơ, 2000)
- Nhịp đập hai mùa (tập thơ, 2002)
- Chớp núi (tập thơ, 2004)

Tặng thưởng:
- Giải B thơ Hoà Bình 1991 – 2001
- Bài thơ hay báo Văn nghệ – Hội nhà văn Việt Nam