Quẫy đạp sông Hồng
những đàn trâu đứt mũi
những con bò động đực
lồng lên

Gió miết vào cửa kính
rít lên
tiếng nghiến răng
của người đàn bà đánh nghen
thập thồng mái tôn
bước chân kẻ ngoại tình thoát hiểm

Mừng thay
gió Tam Đảo
chỉ làm xanh cây

Ước gì nhịp đời
mạnh như gió Tam Đảo
và đừng làm đau ai