Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 03:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 22:58

Rồi mai nắng cũng sương sa
Rồi xanh xanh cỏ gọi là cổ nhân
Mới hay mưa nắng xoay vần
Sao không xoay nổi hai lần cho ai
Sông lên nghiêng bóng trăng tà
Sương rơi vàng cỏ còn ta bạc đầu
Đời người thấm ở đâu đâu
Trước sau cũng một chuyến tàu vào ga
Ai về nẻo khuất mù sa
Xin đừng vội vã chia xa chuyến tàu