Chưa có đánh giá nào
4 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 28/10/2015 08:15, số lượt xem: 410

Lọ mọ cùng chiếc gậy
Người lần đi suốt ngày

Người lãng nghiêng ngóng gió
Ngỡ đời ngãng không hay

Đôi mắt mênh mông chiều
Còn thẩn thờ chi nữa ?

Nhớ những ngày đói lả
Tình buông theo sông đời

Nhớ một thời trai trẻ
Lời mộng ước đánh rơi

Người gõ vào xa xôi
Vô vọng buồn tiếng gậy

Nguồn: Dưới vòm cây tôi nợ, NXB Hội nhà văn, 2012