Tựa song cửa ngày dài đi trơ trẽn,
Thu chết dần màu nhạt thếch ngoài kia.
Bà hàng xóm biết đâu người đời khổ,
Thương thu qua than thở lỡ hẹn kỳ.

tửu tận tình do tại