Lòng buồn chẳng kể tuổi hoa,
Mỗi khi xuân đến hận xa cách người.
Hoa kết trái liễu xanh tươi,
Lang quân vẫn mãi rong chơi không về.

tửu tận tình do tại