Gió bấc thổi tuyết mây sầu ngưng đọng,
Tù thành Liêu Dương trằn trọc nhớ em.
Phảng phất trong mơ hình dung tiếng nói,
Thần hồn kinh động ẩn ức giận thêm.
Mắt khô lệ cạn kêu gào giúp ích?
Ông xanh vô tình trơ tráo lặng im.
Ô hô ngũ ca chừ lời chuyển gấp,
Nhạn lẻ kêu buồn phân tán đắm chìm.

tửu tận tình do tại